Google-mainonta on tehokkain keino tavoittaa mahdollisimman suuri yleisö verkossa. Loistavan mainoskanavan siitä tekee useat erinäiset seikat, kuten näyttökertoihin ja klikkauksiin perustuva hinnoittelu, erittäin tarkka mainosten kohdennus ja tarkasti mitattavat tulokset.

Kuitenkin suurin hyöty on se fakta, että voit tavoittaa Googlen verkostojen kautta 99% suomalaisista juuri silloin, kun he ovat valmiita ostamaan sinulta.

Mikä sitten on ongelma? Miksi kaikki eivät mainosta Googlessa?

Läheskään kaikki Google-mainontaan mukaan lähteneet yritykset eivät kuitenkaan saa mainontaa tuottavaksi tai pääse muihin markkinointitavoitteisiinsa sen avulla.

Toisaalta monet eivät välttämättä edes mittaa tuloksia oikein, jolloin mainostajalla ei ole todellisuudessa tietoa onko se kannattavaa.

Google-mainonta ei itsessään kuitenkaan ole tähtitiedettä, eikä sen ymmärtämiseen tarvita mahtavia matemaattisia taitoja tai luovaa ajattelua. Kun perusasiat on ymmärretty ja resursseja varattu riittävästi tilin hallintaan, niin lähes kuka tahansa voi menestyä siinä. Jos et kuitenkaan itse ole kiinnostunut opiskelemaan Google-mainonnan saloja, voit turvautua Google Ads Premier partnerin apuun.

Tähän keräsimme omat vinkkimme, kuinka voit itse tehdä tuottavaa hakukonemainontaa tai parannella jo toiminnassa olevaa kampanjaasi.

Myyntiä ei ole ilman kysyntää.

Melko yksinkertainen asia, joka unohtuu välillä monelta kokeneemmaltakin verkkomarkkinoijalta. Ennen kuin alat suunnittelemaan monimutkaista kampanjarakennetta, micro-konversioseurantaa tai laskemaan asiakkaan elinkaariarvoa keskipitkällä aikavälillä, niin on tärkeää aloittaa perusasioista.

 • Mitä myyt?
 • Kenelle sitä tarjoat?
 • Ja onko sille kysyntää?

Luonnollisesti hakukoneessa mainostaminen on melko hankalaa, jos ihmiset eivät osaa etsiä tarjoamaasi tuotetta tai palvelua. Tämän takia, aloita hakukonemarkkinointi vähintäänkin pienimuotoisella avainsana- ja markkinatutkimuksella.

Hakusanatutkimus antaa sinulle kuvan hakukertojen määrästä ja voit näin päätellä, kuinka paljon tuotetta on mahdollista saada kaupaksi.

Kysyntä ja hakutrendit - Google Ads

Kiinnitä numeroihin huomiota

Kuten mainittu, Google-mainontaan ei tarvita yliopistotason matikkataitoja, vaan yksinkertaisillakin laskutoimituksilla pärjää pitkälle. Kuitenkin haluat varmasti ymmärtää, minkälaisia tuloksia olisi teoriassa mahdollista saada, kuinka ison budjetin tarvitset, missä vaiheessa mainonta ei ole enää kannattavaa tai paljonko voit teoriassa maksaa yhdestä klikistä.

Järkevä tavoite ja realistinen budjetti ovat ensimmäisiä asioita, kun haluat saavuttaa Google-mainonnalla muuta kuin konkurssin. Ennen kuin voit laskea maksimi klikkihintoja tai mitata tuloksia, niin sinun tulee päättää mitä mainonnalla oikeastaan pyritään saavuttamaan. ”Voittoa” tai ”Brändiuskollisuutta” eivät ole hyviä tavoitteita, sillä kumpaankin näistä voidaan päästä, vaikka mainonnasta ei ole mitään todellista hyötyä yritykselle.

Esim. 2000% tuotto sijoitetulle pääomalle ei juurikaan lohduta, jos volyymi on luokkaa 0.10€. Vastaavasti brändiuskollisuutta saavutetaan aina, jos ollaan valmiita kippaamaan rekkalastillinen rahaa.

Tämän sijasta ihan järkeviä tavoitteita voi olla vaikkapa:

 • Maksimi näkyvyys sen jälkeen, kun positiivinen tuottoprosentti saavutetaan
 • Maksimi ROI, jos myyntiä yli X määrän
 • X määrä klikkejä, jos klikkihinnat alle X euroa
 • X määrä näyttökertoja X summalla

Järkevä tavoite on myös aikaan sidottu.

Useille mainostajille kampanjan tavoitteena on kuitenkin saada suoraa tuottoa mainontaan käytetylle rahalle, jolloin maksimi klikkihintojen (Max. CPC) laskeminen on elintärkeää. Maksimi klikkihinnan laskemiseen sinun tulee tietää keskimääräinen voittomarginaali, kuinka paljon siitä haluat sijoittaa mainontaan? Sekä tietysti millä prosentilla kävijöistä tehdään asiakkaita (konversioprosentti).

Max CPC = Voittomarginaali x (1 – Voittomarginaalin osuus, jonka sijoitat mainontaan) x Konversioprosentti

Esimerkki:

Myyt tuotetta, josta saat voittoa keskimäärin 150€ per kauppa ja tiedät, että noin joka kahdessadas kävijä tekee tilauksen, eli 0.5%. Lisäksi olet laskenut, että voit käyttää 50% voittomarginaalista aina mainontaan, jotta liiketoimintasi kasvaa.

Näin ollen maksimi klikkihinta olisi 150€ x (1 – 0.50) x 0.5% = 0.38€.

Tätä enempää et halua siis ikinä maksaa klikkauksista, ellei siihen ole jotainkin erityistä syytä. Tämän kaltaisia syitä voivat olla muun muassa erilaiset micro-konversiot, kuten vaikka uutiskirjeen tilaukset, SOME-jaot tai rekisteröinnit, jolle olet ehkä laskenut myös jonkinlaisen arvon. Lisäksi esimerkiksi asiakkaan elinkaariarvoa tai ymmärtämällä voit perustella suuremmat hintatarjoukset.

Lisäksi ennen kuin teet liian pikaisia johtopäätköksiä vaikkapa yksittäisten avainsanojen tai mainosten toimivuudesta, kannattaa tarkastella myös asiakkaan ostopolkua. Usein muun muassa yleiset, heikommassa suhteessa konversioita tuottavat hakutermit voivat olla syy, miksi asiakas on alun perin löytänyt sinut.

Kerää siis aina riittävästi dataa ennen johtopäätöksiä ja tarkastele mainonnan toimivuutta koko tilin tasolla.

Ota konversio­seuranta käyttöön Google-mainonnassa

Tulosten mittaus on digimarkkinoinnin perusasioita, mutta mitattavat asiat eivät ole aina samoja. Mittareiden valintaan vaikuttaa jälleen kerran se mitä mainonnalla haluat saavuttaa ja mitä tietoja tarvitset päätöksentekoon tulevaisuudessa.

Jos tavoitteenasi on tehdä suoraa kauppaa ja saada rahallista tuottoa mainosrahalle, niin haluat mitata vähintäänkin ostokonversioita (Esim. Google Ads-seurantatyökalun avulla). Konversioseurannan käyttöönotto on myös helppoa, sillä voit määrittää sen suoraan Google Ads-tililtäsi kohdasta Työkalut -> Konversioseuranta.

Konversioseurannan asettaminen - Google Ads

Tämän jälkeen seuraat selkeitä ohjeita ja lisäät lopussa saatavan seurantakoodin sivulle, johon ostotapahtuma tai muu konversio päättyy. Kun seuranta on käytössä, löydät kätevästi avainsanat ja kampanjat, jotka tuottavat konversioita parhaiten ja vastaavasti osaat karsia huonommin tuottavia pois.

Mittaa sitä millä on merkitystä

Usein näkee kauppiaiden tai verkkomarkkinoijien vertailevan puhtaasti ROI:ta tai klikkihintoja, vaikka nämä itsessään eivät kerro itsessään mainonnan toimivuudesta yhtään mitään.

Sen sijasta, että seuraisit pelkkiä ostokonversioita, tarkkailet mainonnan tuottoa lyhyellä tähtäimellä tai teet ratkaisut puhtaasti klikkihintojen perusteella – kannattaa mitata sitä millä on merkitystä. Nämä asiat tyypillisesti vaihtuvat aina alan, tuotteen ja tavoitteiden perusteella.

Esimerkkejä mittareista:

 • Klikkiprosentti
 • Klikit ja näyttökerrat
 • Tuottoprosentti (ROI)
 • Tuotto mainosrahalle (ROAS)
 • Ostokonversiot
 • Konversion hinta
 • Micro-konversiot (Facebook-jaot, uutiskirjeet tms.)
 • Toistuvat kävijät
 • Sijoitukset suhteessa kilpailijoihin
 • Mainonnan peitto

Ymmärrä mitä kilpailijasi tekevät

Kilpailijoiden aktiivinen seuraaminen ei ole edellytys tehokkaalle Google-mainonnalle, tosin se auttaa sinua pääsemään tavoitteisiin nopeammin, erottautumaan kilpailijoista ja säästämään selvää rahaa.

Tämän kaltaisiin tehtäviin löytyy myös useita käteviä työkaluja, joilla helpotat omaa taakkaasi huomattavasti. Näistä voidaan mainita esimerkkinä avainsanatutkimuksiin erikoistunut SEMRush–työkalu.

Haluat tietää vähintäänkin:

 • Millä avainsanoilla kilpailijasi mainostavat
 • Kuinka pitkään he ovat mainostaneet valituilla avainsanoilla
 • Mitä he mainitsevat mainoksissaan
 • Tietoa mainosryhmittelystä

Kilpailijoiden tarkkailu - Google-mainonta

Jos huomaat avainsanoja, joilla mainostaminen on jatkunut pitkään, voit esimerkiksi päätellä sen olevat heille tuottavaa, kun taas äkilliset budjetin alennukset kertovat usein heikosta menestyksestä. Toisaalta, kun haluat löytyä aina sieltä missä myös kilpailijasi ovat esillä, niin täytyy sinulla olla tietoa heidän valitsemistaan hakutermeistä ja mainospaikoista.

Tee toimivia mainoksia

Helppo ohje, jota kannattaa seurata. Toimivalla mainoksella myyt enemmän ja saat edullisempia klikkejä. Kuten mainonnassa muutenkin, myös Google-mainosten osalta omaperäisyys on usein eduksi.

Tosin on totta, että 95 merkin tekstimainokseen ei saa välttämättä aina kaikkea mitä ehkä haluaisi. Tästä syystä kannattaa tarkistaa, että perusasiat ovat kunnossa ja kokeilla sen jälkeen villimpiä vaihtoehtoja.

Google Ads-tekstimainos koostuu otsikosta, kahdesta pidemmästä (Max. 35 merkin) kuvauksesta ja näkyvästä URL-osoitteesta. Lisäksi, jotta mainos olisi toimiva, pyri kiinnittämään huomio seuraaviin asioihin:

 1. Iskevä otsikko, joka sisältää avainsanan. Voit yrittää muotoilla otsikon myös kysymyksen muotoon. Jos otsikkosi sisältää asiakkaan kirjoittaman hakutermin, niin se näkyy myös lihavoituna, joka osaltaan voi erottaa sinut muista mainoksista.
 2. Kaksi Max. 35 merkin kuvausta, josta löytyy tavalla tai toisella: myyntivaltti, sosiaalinen todiste, yksityiskohtaisia tietoja tuotteesta, toimintakehotus. Lisäksi mainoksesta olisi hyvä selvitä, miksi asiakas tarvitsee sen. Pidä huoli, että toimintakehotus (CTA) herättää luottamusta ja kertoo selkeästi mitä haluat asiakkaan sivuillasi tekevän.
 3. 100% relevantti näkyvä URL-osoite. Näkyvän URL-osoitteen ei tarvitse olla siis sama kuin mihin asiakas todellisuudessa ohjataan. Itseasiassa useissa tapauksissa se ei kannata olla se. Jos haluat maksimaaliset laatupisteet ja klikkiprosentin, niin URL-osoitteen olisi hyvä sisältää avainsana tai sen läheinen variaatio, jolla mainos aktivoituu.
 4. Unohda oikeinkirjoitus. Tekstimainoksessa oikeinkirjoitus ei ole lähellekään yhtä tärkeää kuin se, että asiakas omaksuu oikeat tiedot alle kahdessa sekunnissa, koska sen verran sinulla on aikaa tehdä vaikutus. Jätä pitkät yhdyssanat pois ja laita iso alkukirjain siihen kohtaan, jonka haluat asiakkaan huomaavan. Toki palvelun luonteesta riippuen voit vetää rajan mihin parhaaksi näet.
 5. Käytä prosentteja, lukuja, hintoja kuvauksessa. Muista, että asiakkaasi etsivät hakukoneista nopeita vastauksia, ei mainoksiasi. Tästä syystä erilaiset luvut, tarkemmat tiedot ja hinnat herättävät usein kiinnostuksen ja antavat sinulle hyvällä tuurilla pari sekuntia lisäaikaa asiakkaan houkuttelemiseen.

Huonoilla asetuksilla pilaat hyvän kampanjan

Jos minun täytyisi valita yleisin virhe Google-mainonnassa, niin olisi se väärät asetukset. Yleinen harhaluulo on, että perusasetukset ovat varma valinta ja ne toimivat kaikille. Todellisuudessa perusasetuksissa on kuitenkin paljon ristiriitoja normaalien toimenpiteiden kanssa, joita jokaisen markkinoijan tulisi tehdä. Ennen Google Ads-kampanjan aloittamista kannattaa siis tarkistaa asetukset huolella, jotta onnistut mainonnassa.

Tähän keräsimme tärkeimpiä huomioita, jotka kannattaa pitää mielessä asetuksia muokatessa.

Hakusana- ja Display-verkosto – Oletuksena Google Ads ottaa nämä molemmat verkostot käyttöön jokaiseen kampanjaan. Kuitenkin Display-verkosto eroaa hakuverkostosta, kuten yö päivästä ja ne tulisi aina pitää erillään.

Kohdistukset – Tarkista vähintään maa, kieli, paikkakunta, ajastus. Ovatko kaikki liiketoimintasi kannalta sopusoinnussa? Jotta mainonta voi olla tuottavaa, niin mainoksesi tulevat näkyä oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Mainosten kierrätys – Yksi yleisimmistä virheistä on olla koskematta mainosten kierrätykseen liittyviin asetuksiin. Kun haluat testata niitä manuaalisesti, niin tulee mainosten kierrätys säätää ”loputtomaksi”, jolloin Google ei puutu niiden optimointiin.

Negatiiviset avainsanat – Negatiiviset avainsanat ovat tärkeä osa Google-mainontaa. Niiden avulla saat hakutermit osumaan haluamiisi kampanjoihin tai mainosryhmiin sekä estät klikit termeillä, jotka eivät todennäköisesti ole liiketoimintasi kannalta hyödyksi.

Avainsanatyyppien käyttö – Jos suurin osa avainsanoistasi käyttävät laajaa hakutyyppiä, niin et todennäköisesti ole ottanut mainonnasta kaikkea tehoa irti. Tarkista etenkin, että yleiset laajan hakutyypin avainsanat tuovat oikeanlaista liikennettä.

Laitekohtaiset hintatarjoukset – Huomioitko mobiilikäyttäjien todellisen arvon? Onko verkkosivusi toimiva mobiilissa? Millä laitteilla ostavat asiakkaat palveluusi tulevat? Huomioi ainakin nämä kysymykset, kun säädät laitekohtaisia hintatarjouksia.

Ilman mainos­laajennuksia häviät selvää rahaa

Mainoslaajennukset ovat oleellinen osa Google-mainontaa ja niillä voit jopa säästää selvää rahaa.

Klikkihinnat Google Ads-mainonnassa määräytyvät ns. huutokauppamenetelmällä. Sen puolestaan voittaa mainostaja, joka saa mainokselle tai avainsanalle parhaimmat pisteet (AdRank), johon vaikuttavat osaltaan myös mainoslaajennukset ja niiden käyttö.

Toisin sanoen, alhaisemman hintatarjouksen omaa mainos voi sijoittua korkeammalle hyvien mainoslaajennusten avulla.

Toisaalta mainoslaajennusten käytöllä saat myös enemmän näkyvyyttä ja klikkiprosentit paranevat todistetusti, joilla on vaikutusta mainosten toimivuuteen ja myynnin määrään.

Näistä syistä kannattaa siis tarkistaa, että jokainen kampanja ja mainosryhmä sisältää siihen sopivat mainoslaajennukset.

Mainoslaajennuksia on nykyisellään käytössä kaksitoista erilaista, yhdeksän toimii Suomessa. Karkeasti ne voidaan jakaa manuaalisiin ja automaattisiin mainoslaajennuksiin. Niitä voidaan näyttää mainoksesi yhteydessä yksi tai useampi, josta päättää lopullisesti Google itse. Jos mainos sijoittuu hyville sijoille ja laajennus on oleellinen asiakkaalle, niin se useimmiten myös tulee näkyviin.

Automaattiset laajennukset:

 • Asiakasarviot
 • Sosiaaliset laajennukset
 • Dynaamiset katkelmat
 • Aikaisemmat käynnit
 • Arviot myyjästä

Manuaaliset laajennukset:

 • Sovelluslaajennukset
 • Puhelinlaajennukset
 • Sijaintilaajennukset
 • Arvostelulaajennukset
 • Linkkilaajennukset
 • Huomiotekstilaajennukset

Optimoi!

Joskus kuulee sanottavan, että Google-mainonnan voi laittaa aluille, jonka jälkeen ”mainokset rullaavat itsestään”. Tämä on todellisuudessa kaukana totuudesta, ja tuottava Google-mainonta tarvitseekin osakseen runsaasti huomiota, testausta ja optimointia joka tasolla.

Mainontaa on myös mahdotonta saada kerralla kuntoon. Hyvä Google-mainostaja osaa luoda hyvän pohjan ja ennustaa tulevaa, mutta vasta optimoinnin kautta saadaan todellisia tuloksia.

Se kuinka paljon tili todellisuudessa vaatii huomiointia, riippuu täysin volyymista ja tavoitteista. Jos klikkejä tulee vain kymmeniä päivässä, niin jatkuva asetusten säätäminen ei ole tarpeen, vaan tarvittavat muutokset voi tehdä esimerkiksi kerran viikossa. Toisaalta, kun Google-mainontaan käytetään useampia tuhansia euroja kuukaudessa, niin rutiini tarkastukset ja säädöt olisi syytä tehdä päivittäin, jotta  mainosrahaa ei valu hukkaan.

Oliko tämä artikkeli sinusta hyödyllinen? Kommentoi alle sekä muista jakaa se myös muille sosiaalisessa mediassa.

Apua Google-mainonnan kehittämiseen? Tutustu tarjoamiimme mainontapalveluihin.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä: