Hakukonemainontaan liittyy paljon erilaisia outoja uskomuksia, joilla ei ole kuitenkaan minkäänlaista pohjaa ja voivatkin pahimmillaan tulla mainostajalle hyvinkin kalliiksi.

Toisaalta kiinnittämällä huomiota oikeisiin asioihin voit erottautua kilpailijoista eduksesi, maksaa pienempiä klikkihintoja ja tehdä näin mainonnasta tuottavampaa.

Tähän keräsimme muutamia jatkuvasti vastaantulevia esimerkkejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

ala tee nain - hakukonemainonta

1. Ainoastaan Google hakukone­mainonta on kannattavaa

Google Adsin tulisi (länsimaissa) olla se ensimmäinen vaihtoehto, kun hakusanamainontaa suunnitellaan. Tosin se ei ole läheskään ainut vaihtoehto, vaan tarjolla on muitakin hakukoneita, joissa tämä onnistuu. Esimerkiksi Bing-mainosten klikkihinnat ovat poikkeuksetta huomattavasti Google ads-mainoksia alhaisempia ja siten myös mainonta on helpompi saada tuottamaan.

2. Hakukone­mainonta pakollinen investointi jokaiselle yritykselle

Vaikka hakukonemainonta soveltuu loistavasti lähes kaikille yrityksille, niin se ei ole todellakaan ainut oikea vaihtoehto. Itseasiassa useissa tapauksissa esimerkiksi LinkedIn-mainonta voi olla huomattavasti tehokkaampi tapa tavoittaa oikeat päättäjät. Kun taas Facebook-mainonta voi toimia joillekin yrityksille parhaiten.

3. Hakukone­mainonta on edullisin keino kasvattaa myyntiä

Hakukonemainonta on ehkäpä tehokkain tapa tavoittaa asiakkaat, kun he ovat valmiita ostamaan tuotteesi. Tämä ei tosin tarkoita, että se olisi edullisin vaihtoehto. Esimerkiksi sähköpostimainonta voittaa hakukonemainonnan koska tahansa, jos vertaillaan mainontaan sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Tosin, esimerkiksi Google Ads -mainonta saadaan useimmiten kannattavaksi, jonka takia se on hyvä olla ainakin pienenä osana yrityksen mainontaa.

4. Ensimmäisen sijan avulla saat parhaan tuoton

Tämä on todella kaukana todellisuudesta. Joskus ensimmäinen sija voi olla tuottava, mutta useimmiten se kerää kaikista eniten klikkejä ihmisiltä, jotka eivät todellisuudessa ole valmiita vielä ostamaan. Usein ensimmäisen hakutuloksen klikkaajat ovat vasta etsimässä tietoa aiheeseen liittyen tai vertailemassa eri vaihtoehtoja. Ensimmäisen sijan tavoittelu maksetuissa hauissa ei siis ole yleensä kannattavaa, jos pyrit saamaan mahdollisimman hyvän tuoton hakusanamainonnalla.

5. Sammuta mainokset yön ajaksi

Mainoksia ei todellakaan kannata sammuttaa yöksi automaattisesti. Analytiikan avulla voit selvittää, minä kellonaikoina ostava liikenne verkkosivuillesi tulee ja tehdä siten ratkaisut mahdollisista ajastuksista. Jos vaihdat mainosten näyttöaikoja, niin sen tulisi aina perustua riittävään näyttöön, eikä pelkästään siihen mitä sinä luulet.

6. Hakukone­mainonta ei vaadi jatkuvaa tarkkailua

Usein kuulee sanottavan, että Google Ads-hakukonemainonta on helppoa, koska tilin voi laittaa käyntiin ja sen jälkeen ”mainokset rullaavat itsestään”. Näin ei kuitenkaan voi olla, jos tarkoituksenasi on oikeasti kehittää mainontaa. Tämä uskomus on erittäin yleinen silloin, kun mainostajalla ei ole järkeviä tavoitteita tai mainonnan tuottavuutta ei seurata oikein. Tuottava ja tavoitteellinen hakukonemainonta vaatii siis testaamista ja tarkkailua.

7. Tiliä kannattaa muokata joka päivä

Toinen ääripää on tilin jatkuva säätäminen ilman riittävää dataa. Jokaisen muutoksen tulisi olla perusteltu muutenkin kuin markkinoijan omalla näppituntumalla. Jos mainoksella on siis vasta muutama sata näyttökertaa tai avainsanalla vaikkapa 50 klikkiä, niin näistä on turha vielä tehdä johtopäätöksiä. Sen sijasta kannattaa tehdä suurempia muutoksia vasta, kun siihen on oikea syy.

8. Laatupisteillä ei ole merkitystä

Usein erityisesti pienemmät yritykset keskittyvät ainoastaan klikkihintojen säätämiseen ja ostokonversioiden mittaamiseen, jonka jälkeen unohdetaan mainosten ja aloitussivujen testaus. Kuitenkin kokonaisuus ratkaisee Google Ads-laatupisteet, jotka puolestaan määrittävät paljonko todellisuudessa maksat. Parhaillaan ero voi olla jopa 600%. Kun haluat siis tavoittaa suuremman yleisön mainonnalla, niin laatupisteiden maksimointiin kannattaa käyttää resursseja.

9. Mittaa ainoastaan ROI:ta

Jostakin syystä ROI:n mittaaminen ja vertailu on usein monille hakukonemainostajille tärkeintä, vaikka todellisuudessa ei edes ymmärretä mainonnan tai asiakkuuden kokonaisarvoa. Kertaostosten lisäksi kannattaakin siis seurata erilaisia micro-konversioita, kuten uutiskirjeen tilauksia ja SOME-jakoja sekä seurata myös mainonnan kattavuutta.

10. Mittaa kaikkea mahdollista hakukone­mainonnassa

Toinen ääripää on mitata kaikkea mahdollista, vaikka ei oikeastaan ymmärretä mitä ollaan tekemässä tai mitkä ovat tavoitteet. Hakukonemainonnassa on mahdollista mitata lähes mitä tahansa, josta ei ole kuitenkaan hyötyä, jos et tiedä mitä johtopäätöksiä voit numeroiden perusteella tehdä. Mittaa siis niitä asioita, jotka tukevat päätöksentekoa.

11. Yksi mainos riittää yhteen mainosryhmään

Yleinen virhe on laittaa yksi mainos jokaista mainosryhmää kohden, joka on omasta mielestä se kaikista paras. Usein se ei kuitenkaan ole, vaan parhaat laatupisteet tai konversioprosentin voit saada yllättävälläkin mainoksella. Kokeile siis erilaisia variaatioita ja valitse siten parhaiten toimivat mainokset. Mainokset vaikuttavat lisäksi merkittävästi klikkiprosenttiin ja laatupisteisiin ja siten mainonnan hintaan.

12. Käytä ainoastaan brändi­avainsanoja

Brändiavainsanat ovat lähes poikkeuksetta ne kaikista tuottavimmat, jonka takia niihin kannattaa keskittyä eniten. Kuitenkin niillä tavoitat vain rajallisen ryhmän potentiaalisia asiakkaita. Brändiavainsanojen lisäksi kannattaa valita myös yleisempiä termejä ja siten kasvattaa mainonnan peittoa myös asiakkaisiin, jotka ovat vasta etsimässä ideoita.

13. Laita kaikki avainsanat yhteen mainosryhmään

Avainsanat, mainos ja aloitussivu tulee aina vastata toisiaan, joka ei luonnollisesti ole mahdollista, jos mainosryhmä sisältää runsaasti avainsanoja. Mainosryhmien jaottelu vaikuttaa merkittävästi konversio- ja klikkiprosenttiin sekä klikkihintoihin, joten ne tulisivat olla aina mahdollisimman tiiviitä sekä sisältää ainoastaan tarkasti valitsemaasi mainokseen liittyviä avainsanoja.

14. Laita vain yksi avainsana yhteen mainosryhmään

Toinen ääripää mainosryhmien jaottelussa on laittaa ainoastaan yksi avainsana jokaiseen mainosryhmään ja tehdä sille muutama täydellinen mainos. Tämä on toki tehokas keino hioa yksittäinen avainsana ja mainos täydelliseksi, mutta johtaa usein myös ylioptimointiin. Siinä vaiheessa, kun käytät huomattavasti aikaa yhden avainsanan optimointiin, niin sen kannattaa olla myös sen arvoista. Usein kaikista parhaat avainsanat on hyvä sijoittaa omiin mainosryhmiinsä ja loput suhteellisen tiivisiin, noin viiden avainsanan ryhmiin.

15. Ota käyttöön kaikki aiheeseen liittyvän avainsanat

Kaikkien mahdollisten avainsanojen lisääminen ei kannata, jos niillä ei ole varaa mainostaa tai edellisten laatupisteitä ei ole hiottu kuntoon. Jos budjettisi on pieni, niin ota aluksi käyttöön vain brändiavainsanat ja muutama yleisempi termi sekä tee niillä hakukonemainonta ensin tuottavaksi. Tämän jälkeen voit hiljalleen kasvattaa mainonnan peittoa ja kokeilla yleisempiä hakutermejä.

16. Poista avainsanat, joilla ei ole näyttökertoja

Vaikka tämä on yleinen käytäntö monilla hakukonemainostajille, niin sitä ei kuitenkaan ole syytä tehdä. Näiden avainsanojen poistaminen tai jättäminen ei vaikuta lainkaan laatupisteisiin tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan. Sen sijasta erittäin tarkoilla avainsanoilla voit joskus saada asiakkaan, joka on jo lähellä ostopäästöstä. Tämän sijasta kannattaa keskittyä sitäkin enemmän avainsanoihin, jotka keräävät paljon näyttökertoja, mutta vain vähän klikkauksia, sillä ne heikentävät laatupisteitä ja siten nostavat klikkihintojasi.

17. Perusasetukset toimivat hakukone­mainonnassa

Kampanjan asetukset tulisi aina valita tavoitteiden perusteella ja perusasetukset vain harvoin vastaavat niitä. Asetuksista kannattaa varmistaa ainakin, että mainoksia kierrätetään tasaisesti (jos aiot optimoida niitä itse) sekä tehdä Display- ja hakumainontaa varten omat kampanjat, sillä ne ovat täysin omat taiteenlajinsa.

18. Google Ads asetukset toimivat myös Bing- ja Yahoo–mainonnassa

Bing ja Yahoo mahdollistavat kampanjoiden tuonnin suoraan Google Ads –tililtä, joka onkin varsin kätevä tapa saada alustava runko mainonnalle. Tosin tämän jälkeen tili vaatii melko paljon muokkaamista, sillä hakukonemainokset toimivat hyvin eri tavalla riippuen palvelusta. Huomioon kannattaa ottaa myös, että avainsanatyypit toimivat eri tavalla.

19. Mitä enemmän panostat, sitä paremmat laatupisteet saat

Kuten jo mainittu, niin laatupisteisiin vaikuttaa useampi eri tekijä, jotka ovat muun muassa klikkiprosentti, aloitussivun ja mainoksen laatu sekä kuinka hyvin ne vastaavat toisiaan. Jos siis haluat säästää klikkihinnoissa tai tavoitella ensimmäisiä sijoituksia maksetuissa hauissa, niin laatupisteiden optimointi on tärkeä steppi.

20. Unohda kilpailijat ja keskity vain omaan mainontaasi

Vaikka kilpailijoiden mainoksia ei kannata suoraan kopioida, niin ei myöskään kannata keskittyä pelkästään omaan tekemiseen. Tarkkailemalla aktiivisesti kilpailijoiden mainontaa, voit saada hyviä ideoita kuinka erottaudut eduksesi.

21. Hyvä konversio­prosentti tarkoittaa hyviä laatupisteitä

Hakukonemainonnassa konversioprosentti ei vaikuta laatupisteisiin – ainakaan Google Ads-mainonnassa, joten hyvin konversioita tuottava mainos ei tarkoita, että maksaisit siitä esimerkiksi pienintä mahdollista klikkihintaa.

Katso myös nämä: