Digitoimisto SEOSEON monday.com partner

Palvelumme

Digitoimisto SEOSEON on monday.comin aivan ensimmäinen kumppani. Pitkän kokemuksemme ansiosta meidän työkalun tuntemus on maailman kärkitasoa. Tarjoamme ainoana tahona Suomessa käyttöönottokoulutuksia, konsultointia, työnkulun suunnittelua, suomenkielistä käyttötukea ja avaimet käteen räätälöintejä yrityksille.

Uusi Work OS eli monday.com on erittäin helppokäyttöinen työkalu, joka taipuu projektinhallintaan, resursointiin, tiimien johtamiseen, työnsuunnitteluun, työajanseurantaan, liidien seurantaan, sisäiseen viestintään, CRM-järjestelmäksi ja toimii keskushubina kaikille muille yrityksen työkaluille integraatioiden ansiosta sekä mahdollistaa toistuvien toimien automatisoinnin.

Tarvitsetko apua yrityksenne projektinhallinnan suunnitteluun? Ota yhteyttä ja käydään yhdessä teidän nykyinen tilanteenne läpi. Tämän jälkeen osaamme kertoa, onko monday.com teidän yrityksellenne paras työkalu vai sopisiko jokin muu ratkaisu teidän tarpeisiin paremmin.
Ota yhteyttä

Monday.comin voit ottaa ilmaiseen kokeiluun täältä ja ilmaisen esittelyn voit varata tästä.

Projektien johtaminen ja projekteissa toimiminen ovat yhä keskeisempiä työelämän taitoja

Projektityön lisääntyminen on jo pitkään ollut trendi ja se näyttää yhä vain kiihtyvän. Suurimmat moottorit muutosten taustalla ovat olleet digitalisaatio sekä erilaisten työhallintaan liittyvien työkalujen saatavuuden parantuminen. Ennen suurilla yrityksillä oli raskaat ja kalliit sisäiset järjestelmät, mutta nykyään yritysmaailmassa saatetaan luottaa puhtaasti pilvipalveluihin ja omia servereitä ei välttämättä enää edes ole. Samalla työnohjauksessa/työekosysteemin pyörittämisessä käytettävät, perinteisesti todella kalliit ohjelmistot ovat saaneet paljon uusia kilpailijoita ja korvaavat ohjelmistot ovat nyt pientenkin yrittäjien saatavilla kohtuullisella hinnalla.

Työelämän muutoksen ja murroksen vuoksi nykyään onkin usein tapana organisoida työ projekteiksi. Yhteiskunnan muuttuessa yritykset muuttuvat samalla mukana ja projektivetoinen työskentely auttaa vastaamaan kysyntään dynaamisemmin ja ketterämmin. Se auttaa tehtävien delegoimisessa, töiden hallitsemisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa.

Hyvä käsitys projektinhallinnasta antaa eväät menestyä projektivetoisessa työelämässä ja auttaa valitsemaan parhaiten omiin projekteihin sopivat työkalut.

Projekti on usein monimutkainen kokonaisuus

Mikä on projekti?

Projektille on useita eri määritelmiä, mutta niille kaikille on yhteistä se, että projektilla on alku ja loppu. Projekti koostuu yhdestä tai useammasta toisiinsa kytkeytyvästä toiminnosta. Projektilla on määritelty tavoite tai päämäärä, joka tulee saavuttaa tietyssä ajassa, tietyllä budjetilla ja tiettyjen määritelmien mukaan.

On kannattavaa tehdä selkeä ero projektin ja prosessin välillä. Projekti ei ole toistuva, kuten prosessi, vaan projekti on työ, joka tehdään kerran. Projektiin on myös määritelty ennalta aika, jossa se tulee toteuttaa, kun taas prosessi tavallaan elää jatkuvasti.

 


monday.com projektinhallintaan

Aloita jo tänään!

Tutustu tarkemmin monday.comiin ja tajua sen nerous.

Tutustu monday.comiin

Projektissa on useita vaiheita

Mistä projekti koostuu?

Projekti on siis kokoelma toimintoja tai elementtejä, joille on määrätty tietty järjestys. Tavallisesti yhden toiminnon loppu on toisen alku, mutta näin ei aina ole. Myös projektilla on määrätty loppu ja alku. Projekti on aina uniikki, eikä samoilla päämäärillä ja resursseilla ole aiemmin toteutettu samanlaista projektia. Tulevaisuudessakaan identtistä projektia ei tulla toteuttamaan, tosin samankaltaisuuksia toki usein ilmenee. Silti on hyvä tiedostaa, että projektin toiminnot vaativat usein osaamista, harkintaa ja luovuutta, eikä niitä ei siis sellaisenaan ole mahdollista kopioida tai toistaa.

Projektin tavoite on saavuttaa sovittu päämäärä projektiin varattujen resurssien ja määritysten mukaan sekä päästä ennalta määriteltyyn toiminnallisuuteen ja laatuun.

projektityöskentelyssä on paljon etuja

Miksi projekti?

Keskeisimmät syyt ovat joustavuus ja dynaamisuus. Projektia varten voidaan koota tietty määrä resursseja, eli määrittää budjetti tai nimetä tietty määrä työntekijöitä suorittamaan projektia.

Kun projekti on suoritettu, resurssit on sitten helppo ohjata muihin tarpeisiin ja tehtäviin. Projektien avulla yritykset kykenevät reagoimaan nopeammin ja tehokkaammin asiakkaan tarpeisiin.

Lue monday.comin uusista ominaisuuksista blogistamme

Päivitämme blogiin kuukausittain monday.comin uudet ominaisuudet. Lue ohjeet ja hyödynnä uusia ominaisuuksia tehostaessasi tiimisi työtä.

Siirry blogiin

projektinhallinta on tärkeä taito

Mitä on projektin­hallinta ja miksi sitä tarvitaan?

Projekti on siis kokonaisuus, johon kuuluu useita erillisiä tehtäviä ja toimintoja. Sen vuoksi projektin onnistunut toteuttaminen vaatii erityistä huomiota. Yksinkertaisen tehtävän, kuten sähköpostin lähettäminen onnistuu helposti, mutta kokonaisen sähköposti­markkinointi­kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen vaatiikin jo paljon enemmän.

Yksinkertaistettuna projektiin liittyen voi esittää kysymykset ”mitä?”, ”milloin?” ja ”kuinka paljon?”. Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus vaativat aina harkintaa ja strategiaa, sekä niiden myötä projektinhallintaa.

Lähes kaikki työntekijät ovat mukana projekteissa tavalla tai toisella. Osa tekee puhtaasti suorittavaa työtä, mutta hekin ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Mikäli työssä tulee vastaan ongelma, jota ei voi ratkaista yksinkertaisella toimenpiteellä, niin silloin oletkin jo suunnittelemassa projektia ongelman ratkaisemiseen! Projektit ovat läsnä kaikkialla. Suuri osa työajasta monella kuluukin erilaisten projektien parissa työskentelyyn. Kyseessä on siis varsin merkittävä asia ja suuri osa monen työkuormaa. Sen vuoksi on tärkeää, että tekeminen on tehokasta. Projekteja on siis syytä hallita tehokkaasti, jotta resursseja ei kulu hukkaan.

monday.com projektinhallintaan

Aloita jo tänään!
Hallitse projekteja tehokkaasti mondayn avulla!

Ota monday.com ilmaiseen kokeiluun tästä

On hyvä tuntea eri projektinhallintamenetelmät

Miksi kiinnostua eri menetelmistä projektityöhön?

Kuten sanottua, moni meistä työskentelee projektien parissa ja projektit ovat aina uniikkeja. Sen vuoksi yksi lähestymistapa ei luonnollisesti sovi kaikkiin projekteihin. Erilaisia menetelmiä on todella paljon, mutta usein niissä on paljon samoja elementtejä tai ainakin paljon samankaltaisuuksia lähestymistavoiltaan. Joku menetelmä sopii paremmin tietynlaiseen projektiin ja toinen toiseen. Sen vuoksi onkin tärkeää tietää, että on olemassa erilaisia tapoja toteuttaa projekteja onnistuneesti.

Erilaisiin menetelmiin tutustumisen olisi syytä olla jokaisen kokeneen projektipäällikön tai sellaiseksi haluavan kalenterissa, koska aina on mahdollista oppia uutta ja syventää omaa osaamista. Erilaisten menetelmien ja niiden toimintamallien ymmärtämisellä helpotat omaa työskentelyäsi. On tavallista, että projekteissa yhdistyy erilaisia menetelmiä, joten on erityisen hyvä taito hallita useita ja osata yhdistää niistä parhaiten sopivat osat toisiinsa. Saat myös todennäköisemmin äänesi paremmin kuuluviin pomon ja kollegoiden kanssa keskustellessa, kun voit neuvoillasi ja mielipiteilläsi auttaa heitä omissa sekä yhteisissä projekteissa.

Projektinhallinta­menetelmät – ketterä vai perinteinen?

Projektit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa on paljon liikkuvia osia ja päällekkäisyyksiä. Kaksi eri tiimiä saattaa olla työstämässä samaan aikaan tiettyä seuraavaan vaiheeseen tarvittavaa osaa ja jos niistä esimerkiksi toinen tiimi myöhästyy, niin sitten seuraavaa vaihetta ei päästä aloittamaan ajoissa ja lumipallo lähtee vierimään. Onneksi näiden erilaisten palasten ja osien yhteen sovittamiseen on olemassa ratkaisu: projektinhallintamenetelmä.

Kuten aiemmin todettiin, niin menetelmiä on useita, mutta projektinhallintamenetelmää on hyvä ajatella eräänlaisena polkuna, jota seuraamalla pääset lopulta perille määränpäähäsi. Polun varrella on paljon erilaisia esteitä, hidasteita ja tehtäviä, mutta hyvin suunnitellun polun avulla selätät projektin haparoivista ensiaskeleista aina määränpäähän saapumiseen ja projektin lopulliseen toteutukseen saakka. Karkeasti voidaan ajatella, että projektinhallintamenetelmät perustuvat kahteen eri perusajatukseen: perinteiseen ja ketterään.

monday.com projektinhallintaan

Ota projekti haltuun!
monday.comin avulla hallitset perinteiset ja ketterät menetelmät!

Ota monday.com ilmaiseen kokeiluun tästä

Kaksi yleistä projektinhallinta­menetelmää esittelyssä:

waterfall projektinhallintamenetelmä on lineaarinen

Waterfall

Waterfall on perinteinen malli, jossa projektin etukäteen suunnittelu ja lopputulos ovat tarkasti määritelty. Suunnitelmasta pidetään kiinni ja tavoitteiden muuttaminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä on aikaisemmin usein käytetty askel kerrallaan etenevää, lineaarista waterfall-  eli ”vesiputous”-metodia. Metodin etuna on luonnollisesti ennustettavuus, koska suunnitelmasta ei poiketa ja etenemistä on helppo mitata. Waterfall-mallin huonoja puolia ovat joustamattomuus ja suuri epäonnistumisen mahdollisuus tapauksissa, joissa alkuperäiseen suunnitelmaan tulee poikkeamia.
Agile (scrum) on ketterä projektinhallintamenetelmä

Agile(Scrum)

Nykyään ohjelmistokehityksessä suositumpi ja monesti tehokkaampi metodi on moderni ”agile”, eli ketterä kehitys. Siinä toistuu jatkuvasti kehitys- ja testausvaiheet ja projektin tavoitteita voidaan muuttaa tarvittaessa lennosta. Ketteriä metodeja on useita ja niistä ehkä tunnetuin on ”scrum”- menetelmä. Perinteisessä, lineaarisessa mallissa asiakkaalle luovutetaan viimeistelty tuote. Ketterissä malleissa kokonaisuus valmistuu hiljalleen, koostuu useista osioista ja työn tilaajalle luovutetaan käyttökelpoista tuotosta jatkuvasti.

Scrum on siis ketterä menetelmä ja siinä projektikokonaisuus muodostuu sprinteistä. Sprintti tarkoittaa nimensä mukaisesti lyhyttä sykäystä tai muuta vastaavaa lyhyttä ajanjaksoa, jolle on määritelty toteutusaika ja tavoitteet.

Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä saattaa olla meneillään viikon sprintti, jonka aikana tavoitteena on lisätä tuotteeseen muutama ominaisuus, jotka asiakas saa tavallisesti heti käyttöönsä. Ne esitellään asiakkaalle ja mikäli asiakas hyväksyy ne, niin silloin siirrytään seuraaviin ominaisuuksiin. Jos on korjattavaa tai parannettavaa löytyy, niin tehdään vielä uusi sprintti, jossa ehdotukset ja korjaukset tehdään.

Mikäli kaikkea suunniteltua ei ehditä tehdä, niin sitten puuttumaan jäänyt ominaisuus tavallisesti siirretään seuraavaan sprinttiin. Samalla analysoidaan tehtyä sprinttiä ja siitä pyritään oppimaan, että miten seuraava sprintti saadaan toteutettua entistäkin tehokkaammin.

Miten valita projektinhallinta­menetelmä?

Kysymys on monisyinen ja yhtä vastausta ei voi antaa. Tosin erilaisia vinkkejä ja neuvoja on toki mahdollisuus ottaa huomioon menetelmää valitessa. Erilaisia kriteereitä kannattaa punnita silloin, kun menetelmää valitaan omaan projektiin. Usein lopputulos onkin eräänlainen hybridi kahden tai useamman menetelmän välillä. Muutama perusasia on hyvä ottaa huomioon heti alussa, kuten esimerkiksi projektin koko ja kesto, riskit, monimutkaisuus, resurssit (työvoima, raha) ja projektin rajoitteet.

projektinhallinnan työkalut ovat tärkeä osa kokonaisuutta

Miksi kunnollisten projektityökalujen opetteluun kannattaa uhrata aikaa?

Projekti on uniikki ja haastava hanke, jota ei saa onnistuneesti ja tehokkaasti toteutettua ilman kunnollisia työkaluja. Projekti vaatii paljon suunnittelua, organisointia ja yhteistyötä. Toki projektin onnistuminen vaatii myös työnseurantaa ja johtamista. Usein projektinhallintatyökalut ovat suunniteltu siten, että edellä mainitut projektin osa-alueet (projektin töiden delegointi, organisointi, yhteistyö osallistuvien osapuolten kesken, seuranta ja johtaminen jne.) sujuisivat mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti. Ideaali tilanne on, että projektin kannalta olennainen tieto on helposti saatavilla ja nähtävillä, jotta sitä ei tarvitse erikseen lähteä etsimään tai kyselemään. Kun työkalut on valittu oikein, on projektin onnistuminen paljon lähempänä, kun taas väärillä työkaluilla on helppoa epäonnistua.

monday.com projektinhallintaan

Ota monday.com testiin jo tänään!
monday.com on markkinoiden monipuolisin työkalu projekteihin

Ota monday.com ilmaiseen kokeiluun tästä

Projektin huolellinen suunnittelu on kaiken perusta

Mistä kaikki alkaa? - Projektien suunnittelu

Projektin aloitus alkaa suunnittelusta. Ensin tunnistetaan tarpeet ja tehdään projektin määrittely. Kaikessa yksinkertaisuudessaan suunnittelun alkuvaiheessa vastataan kysymyksiin ”mitä?” ja ”miksi?”. Kaikki muu tarkentuu myöhemmin, kun ensin todetaan, että projekti on järkevää toteuttaa.

Suunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti ja tavoitteet varsinkin kannattaa asettaa mahdollisimman konkreettisesti. Kun määränpää on tarkasti tiedossa, on helpompi alkaa suunnitella toimivaa polkua, joka vie perille tavoitteeseen. Asiakasta on suositeltavaa osallistaa runsaasti suunnitteluvaiheessa, jotta varmistutaan siitä, että lopputulos on heidän toiveidensa mukainen.

Kun alustava suunnittelu on tehty, voidaan alkaa laatimaan varsinaisia projektisuunnitelmia. Niihin on hyvä sisällyttää tärkeimpien vaiheiden yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. Projektin kestoa ja työmäärää on hyvä kartoittaa, koska usein suuren kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. Se kannattaa jakaa pienempiin osiin ja laskea näiden osien vaatima työmäärä ja kustannukset. Projekti on kuitenkin enemmän, kuin osiensa summa. Sen vuoksi pelkkä osien laskeminen yhteen ei vielä riitä, vaan pitää varata riittävästi pelivaraa resurssien riittävyyden ja projektin keston osalta.

Mikäli mahdollista, niin ohjenuorana voi käyttää vanhoja projekteja ja jo olemassa olevaa dataa, vaikka projektit eivät koskaan olekaan identtisiä. Mikäli vanhaa dataa ei ole saatavilla, kustannusten arvioiminen on huomattavasti vaikeampaa, mutta silti tehtävissä.

Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä luopua kynästä ja paperista ja ottaa avuksi projektinhallintaohjelma ja miettiä, että mitä muita yrityksen työkaluja tarvitaan.

Projektinhallintaohjelman avulla arviointien tekeminen on helpompaa. Aikataulua laadittaessa kannattaa ottaa huomioon eri tehtävien sidonnaisuudet ja riippuvuudet. Usein on sekä sisäisiä että ulkoisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Yritä siis ajatella kokonaisvaltaisesti ja sen kuuluisan oman laatikon ulkopuolelta, jotta mitään keskeisiä seikkoja ei unohdu.

Toimiva projektinhallintaohjelma on menestymisen edellytys

Projektinhallinta­ohjelma – mitä sillä tehdään ja mitä hyötyä siitä on?

Toimivasta projektinhallintaohjelmasta on valtavasti hyötyä varsinkin vähänkään suuremmissa ja monimutkaisemmissa projekteissa. Projekti on kuin palapelin kokoamista sillä erotuksella, että palapelin palat ovat liikkuvia ja niillä on sidonnaisuuksia toisiinsa sekä palapelin ulkopuolisiin tekijöihin.

Kenties yksi suurimmista toimivan projektinhallintaohjelman hyödyistä onkin kokonaisuuksien hahmottaminen. Koko pakettia voi hallita yhdestä paikasta. Ei siis tarvitse käydä läpi valtavia määriä Excel-taulukoita, post-it lappusia ja sähköposteja, jotta pysyy tilanteen tasalla. Yksi järjestelmä poistaa päällekkäisyydet ja virtaviivaistaa tehokkaasti kaikkea tekemistä. Yhden projektinhallintaohjelman avulla voit hoitaa esimerkiksi resursoinnin, toiminnanohjauksen, laskutuksen, kalenterin, raportoinnin ja paljon muuta. Asiakkuuden kaikki tiedot ovat kätevästi järjestelmässä, joten se helpottaa eri tiimien työskentelyä kaikissa projektin vaiheissa.

Kaikki kommunikointiin ja resursointiin liittyvä työ helpottuu projektinhallintaohjelman myötä. Usein käynnissä on useita projekteja samaan aikaan ja ohjelma helpottaa resurssien allokointia ja siirtelyä projektien välillä tarpeen vaatiessa. Projektien tietoja on helppo jakaa yhden järjestelmän sisällä turvallisesti omien työntekijöiden, aliurakoitsijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Kokonaisvaltaisessa projektinhallinta­järjestelmässä on hyvät, reaaliaikaiset raportointiominaisuudet, jolloin dataan pohjautuvia päätöksiä on helppo tehdä. Kattavissa ohjelmissa on mahdollista luoda erilaisia valmiita raportointipohjia, joista saat muutamalla hiirenklikkauksella kattavia raportteja.

monday.com projektinhallintaan

Kokeile itse!
monday.com on kokonaisvaltainen projektinhallintaohjelma

Ota monday.com ilmaiseen kokeiluun tästä

Miten valitset projektin­hallinta­ohjelman asiantuntija­työhön?

Kärjistetysti voidaan sanoa, että väärin valittu projektinhallintaohjelma saattaa kaataa koko projektin. Kannattaakin valita sellainen ohjelma, joka täyttää kaikki vaatimukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin. Täydellistä ratkaisua harvoin on, mutta melko lähelle on mahdollista päästä. Markkinoilla on paljon erilaisia projektinhallintaohjelmia, joihin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa ja asiantuntijoiden neuvoja kannattaa kuunnella.

Projektinhallintaohjelman parissa vietetään paljon aikaa, joten miellyttävä käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia. Osa ohjelmista saattaa olla kattavia ominaisuuksiltaan, mutta ovat hankalia käyttää ja sen vuoksi eivät ehkä sovellukaan lopulta käyttöön. Ominaisuuksiltaan paraskaan projektinhallintaohjelma ei auta, jos sitä ei käytetä, eli on todella tärkeää huomioida yleinen käytettävyys.

Aiemmin mainittuihin hyötyihin liittyen projektihallintaohjelman tulee pystyä pyörittämään useita projekteja samaan aikaan ja usean projektin pyöritys vaatii enemmän osallistujia. On siis tärkeää, että projektinhallintaohjelmassa on helppo lisätä tai poistaa uusia ja vanhoja käyttäjiä. Jotkut projektinhallintajärjestelmät on suunniteltu lähtökohtaisesti suurten yritysten käyttöön, mutta osa järjestelmistä mukautuu helposti sekä suurempien, että pienempien yritysten tarpeisiin.

Aiemmin hyödyissä esiin nostettu kokonaisvaltiaisuus on tärkeä tekijä projektinhallintaohjelmiston valinnassa, sillä ihanteellisessa tilanteessa kaikki projektiin liittyvä voidaan tehdä yhdellä ohjelmalla. Silloin samoja tietoja ei tarvitse täytellä moneen paikkaan ja virheiden mahdollisuus pienenee samalla. Automaatioiden avulla tehtäviä voidaan nopeuttaa ja karsia inhimillisen virheen mahdollisuutta entuudestaan. Raportointi on myös tärkeä osa projektinhallintaa, joten ohjelmistosta on syytä löytyä hyvät työkalut raporttien laatimiseen.

Ideaali tilanne on, että yksi ohjelma pystyy kaikkeen, mutta näin harvoin kuitenkaan tapahtuu. Sen vuoksi integraatiomahdollisuudet muiden ohjelmien kanssa ovat erittäin tärkeitä. Niiden avulla varmistetaan, että tietoa voidaan siirtää ohjelmasta toiseen ja ohjelmia voidaan käyttää mutkattomasti yhdessä, jotta haluttuun lopputulemaan päästään.

Muutamia yleisiä projektinhallinta­termejä:

Scrum: Ketterään toteutukseen perustuva projektinhallintamenetelmä. Käytetään nykyisin paljon ohjelmistokehityksessä

Waterfall: Perinteinen, lineaariseen malliin perustuva projektinhallintamenetelmä

Gantt-kaavio: Gantt-kaavio on pylväsdiagrammi. Siinä esitetään työvaiheet ja projektin edistyminen suhteessa aikaan. Kaavio on nimetty Henry Gantt-nimisen insinöörin mukaan

Pareton periaate: Pareton periaate tai 20/80 sääntö tarkoittaa sitä, että 20 prosenttia työstä tuottaa 80 prosenttia tuloksista

Kriittinen polku: Kyseessä on projektinhallintamenetelmä, jossa liitetään yhteen ketju kriittisiä tehtäviä, jotka vaikuttavat projektin suorittamiseen ja päättymiseen

Sidosryhmä: Laaja termi, johon kuuluu kaikki projektiin osallistuvat, kuten esimerkiksi johtajat, omistajat, työntekijät, kilpailijat, viranomaiset, rahoittajat, asiakkaat jne.

Allokaatio: Resurssien jakamista tai kohdentamista (aika, työvoima, budjetti)

Agile: Yleinen termi ketterälle kehitykselle, joka pitää sisällään paljon erilaisia moderneja projektinhallintamenetelmiä

Kanban: Yksi monista ketteristä projektinhallintamenetelmistä

Resurssit: Kaikki projektiin liittyvät käytettävissä olevat voimavarat, esimerkiksi raha, työvoima, työkalut jne.

Toimitettava tuote (deliverable): Projektin päämäärä eli tuote, joka toimitetaan projektin päätyttyä

Six Sigma: Lähinnä teollisuudessa käytössä oleva projektinhallintamenetelmä, joka pyrkii virheiden minimoimiseen

API: Ohjelmistorajapinta. Sen avulla voidaan integroida eri ohjelmistoja toimimaan yhdessä

CRM: CRM on lyhenne sanoista customer relationship management system, joka tarkoittaa asiakkuudenhallintajärjestelmää

KPI: Key performance indicator, eli tärkeimmät suoritusta mittaavat arvot. KPI:t määritellään ennen projektin alkua ja niitä tavallisesti seurataan projektin kuluessa ja projektin päätyttyä tehdään yhteenveto, että päästiinkö tavoitteeseen

Milestone: Rajapyykki, johon mennessä jokin tietty vaihe tai tärkeä vaihe projektissa on suoritettu

Scrum Master: Scrum-projektinhallintamenetelmässä Scrum master on se henkilö, jonka tehtävä on pitää huolta, että Scrum-tiimi tekee parhaansa ja he saavat työskennellä rauhassa

Sprintti: Sprinttiä käytetään monessa yhteydessä, mutta se on myös Scrum-metodologiassa käytetty lyhyt ajanjakso, jossa toteutetaan käyttökelpoinen ja julkaisukelpoinen versio tuotteesta. Sprintin kesto on tavallisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon

monday.com projektinhallintaan

Ota termit haltuun ja toteuta projektit sujuvasti

Ota monday.com ilmaiseen kokeiluun tästä

Yhteydenottopyyntö

Haluan kuulla lisää

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä