monday.com gold partner SEOSEON Digitoimisto

Tässä webinaarissa tutustutaan, kuinka tehostat työtäsi monday.comin ohjelmiston avulla. monday.com on koko organisaation työnhallintaohjelmisto, jossa tiimit työskentelevät, kommunikoivat, seuraavat tehtävien edistymistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

Katso tallenne >>

Webinaarin sisältö:

 • Työn tehokkuuden ja tuottavuuden ABC
 • Yksinkertaista OKR-seuranta
 • Tehosta hankintaprosessia
 • Toteuta tehokkaita kampanjoita
 • CRM ominaisuudet ja hallinta
 • Hallitse tapahtumia onnistuneesti
 • Keskitä tuotestrategia – roadmap
 • Paranna myyntiä

Ajankohta: 26.5.2023 klo 13:00-14:00

Asiantuntijat: Digital Strategist Joonas Jukkara, Account Manager Hanna Reunanen ja Anni Ollikainen

Webinaari on maksuton

Katso tallenne >>

Työn ja prosessien tehostus on mahdollista ilman vuosien suunnittelua

Jokainen organisaatio haluaa, että prosessit ovat toimivia ja virtaviivaisia. Toiveissa on myös kokonaiskuvan näkeminen, kommunikointi ja asetetun tiedon seuranta reaaliaikaisesti visuaalisessa muodossa.

Usein kehityshankkeet vievät aikaa ja niihin osallistuu työntekijöitä eri tiimeistä. Kun prosesseja halutaan digitalisoida ja uudistaa, on tärkeää, että kaikki pääsevät vaikuttamaan uudistukseen.

Tarvemäärittely, eli tarkempi kuvaus siitä, mihin tarpeisiin toivotaan vastausta, on tärkeää ja siihen vaiheeseen kannattaa panostaa.

Ohjelmiston valintavaiheessa on hyvä keskittyä siihen, kuinka muokattava ohjelmisto on ja pystyvätkö käyttäjät itse vaikuttamaan siihen, kuinka prosessit muotoutuvat.

Työskentele tehokkaammin monday.comin avulla -webinaarissa käymme läpi koko organisaation osalta, kuinka kukin osaston pystyy virtaviivaistamaan työskentelyään. Alle on listattu use caset, joihin webinaarissa keskitytään.

Projektinhallinta, hankinta, IT

OKR-seuranta: Käydään läpi OKR-seuranta ja kuinka seuranta on mahdollista toteuttaa.

 • Varmista ja ylläpidä ylätason tavoitteiden yhdenmukaisuus, jotka sitovat työntekijöiden työtehtävät laajempiin yritystavoitteisiin.
 • Näe yrityksenlaajuisen näkyvyys yhden tietolähteen avulla ja pääse nopeammin kohti liiketoiminnallisia tavoitteita.
 • Toteuta OKR-käytännöt helposti alustalla, joka skaalautuu ja mukautuu liiketoiminnan muutoksiin.

Talousosasto, IT

Tehosta hankintaprosessia

 • Seuraa ja ohjaa kaikki työntekijöiden hankintapyynnöt asianomaiselle sidosryhmälle.
 • Saa reaaliaikainen budjettikatsaus eri tiimeistä ja osastoista siitä, minkä verran budjettia on käytetty verrattuna suunniteltuun.
 • Mittaa ja virtaviivaista hankintaprosesseja koko yrityksessäsi määriteltyjen KPI-tavoitteiden avulla, jotka perustuvat kulutukseen, laatuun, aikaan ja kustannuksiin.

Kampanjan hallinta, markkinointi

Toteuta tehokkaita kampanjoita.

 • Pidä kaikki sidosryhmät ajantasalla kampanjan edistymisestä keskitetyn kampanjatiedon avulla.
 • Varmista, että kaikki kampanjat ovat budjetissa ja aikataulussa hyödyntämällä kehittyneitä automatisoituja prosesseja ja hälytyksiä.
 • Voit nähdä helposti kampanjan suorituskykymittariston, jotta voit toteuttaa tehokkaampia kampanjoita.

Tapahtumanhallinta, markkinointi

Hallitse tapahtumia onnistuneesti.

 • Järjestä onnistuneita tapahtumia muuttamalla ilmoittautumiset suoraan liideiksi, tarkastee myyntiputkia ja seuraa markkinoinnin vaikutusta.
 • Järjestä koko tapahtuma rekisteröintiprosessin ilmoittautumislomakkeesta osallistumistilanteeseen ja viesti osallistujien kanssa Gmail- tai Outlook-integraatioiden avulla.
 • Hallitse tapahtumia onnistuneesti keskitetyllä työnkululla, joka koordinoi kaikkia sidosryhmiä.

Tuotekehitys, R&D, tuotteen hallinta

Keskitä tuotestrategia, roadmap.

 • Ylläpidä tuotteen roadmapin näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä kaikille asiaankuuluville sidosryhmille.
 • Toimita tuote aikataulussa ja saavuta virstanpylväät nopeammin, kun keskität roadmapin liikkuvat osat tuotesuunnittelusta toteutukseen.
 • Luo roadmap muokattavalla alustalla, jonka avulla voit mukauttaa suunnitelmia tarpeen mukaan.

Myynti, CRM, asiakkuudenhallinta

Paranna myyntiä mukautetun asiakkuudenhallinnan avulla.

 • Edesauta myyjiin luottamusta ja tietämystä ennen puheluita potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
 • Paranna myynnin klousausprosessia sujuvalla CRM-järjestelmällä ja asiakirjojen tallentamisella yhteen paikkaan.
 • Tehosta myynnin resurssointia.

Tule mukaan oppimaan, kuinka prosessit muokataan tiimille sopivaksi ilman viivyttelyjä ja vuosien suunnittelua!

Katso tallenne

Webinaari taltioidaan ja kaikille rekisteröityneille lähetetään tallenne jälkikäteen. Kannattaa siis silti ilmoittautua, vaikket pääsisi paikan päälle webinaarin aikaan!


monday.com Suomen Gold Partner SEOSEON Digitoimisto

Eikö monday.com ole yrityksessänne vielä käytössä?

Ota monday.com testiin ja totea itse, sen nerous.
Aloita kokeilu