monday.com gold partner SEOSEON Digitoimisto

Webinaarissa keskustelemme siitä, mikä CRM-järjestelmän valinnassa on tärkeää ja mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomio CRM-järjestelmää valittaessa.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä on myyjien, esihenkilöiden ja asiantuntijatyötä tekevien tärkein ja käytetyin työkalu. Sen vuoksi on tärkeää, että järjestelmä on käyttötarkoitukseen sopiva ja sitä käytetään oikein.

Oikein valittu CRM tukee niin myyjien kuin myyntijohdon työtä ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Keskitettyjen tietojen hallinnan avulla tulee säästöjä mm. ajallisesti, läpinäkyvyys lisääntyy ja tieto ei jää pöytälaatikoihin. Oikein valittu CRM tukee niin myyjien kuin myynnin johdon työtä ja auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Tule kouluttautumaan ja oppimaan, kuinka hallinnoit asiakkuuksia tehokkaasti!

Katso tallenne >>

Webinaarin sisältö:

  • CRM järjestelmä ja sen mahdollisuudet – mitä se tekee?
  • Keskity näihin CRM-järjestelmää valittaessa
  • Miksi CRM ei ole vain kirjaustyökalu
  • Kuinka CRM hyödyttää liiketoimintaasi

Ajankohta: 24.3.2023 klo 13:00-14:00

Asiantuntijat: Digital Strategist Joonas Jukkara, Account Manager Hanna Reunanen ja Anni Ollikainen

Webinaari on maksuton

katso tallenne>>

Mitä hyötyjä CRM-järjestelmä tuo organisaatiolle?

Ennen CRM-järjestelmää yritykset käyttivät liiketoimintaprosessien hallinnassa taulukkolaskentaohjelmia. Aika on nykyään toisenlainen ja asiakkuudenhallintaan halutaan taulukkolaskentaohjelmaa järeämpää työkalua. Organisaatiot toivovat, että tiedon etsintään ei tarvitsisi käyttää aikaa ja että manuaalisen työn osuus olisi minimaalinen. Tämän lisäksi kaivataan ennakoitavuutta, sitä että olisi mahdollista työskennellä mahdollisimman suunnitelmallisesti.

Suurin osa CRM-järjestelmistä on automatisoitu. Asiakkaan elinkaaren aikaiset toiminnot liidien hallinnasta myyntiin ja oston jälkeisiin kokemuksiin ovat nyt CRM:ssä, josta myös pienemmät yritykset voivat hyötyä.

Vaikka CRM-alustat alkoivat myyntitiimien apujärjestelminä, niitä käytetään nyt useammilla osastoilla, kuten myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.

Ajattele CRM-järjestelmää digitaalisena arkistokaappina. Jokainen keskustelu potentiaalisten tai nykyisten asiakkaiden kanssa saa oman tiedostonsa, jolloin siihen on helppo ja tehokas viitata ja luoda raportteja, jotka lopulta auttavat tiimejä tekemään parempia päätöksiä.

LinkedInin tutkimuksen mukaan 79 prosenttia päätöksentekijöistä on haluttomia keskustelemaan sellaisten myynnin ammattilaisten kanssa, jotka eivät tiedä paljon heidän yrityksestään. Sama tutkimus paljastaa, että yhdeksän kymmenestä myyntiedustajasta uskoo, että luottamus on ratkaisevan tärkeää sopimuksen solmimiseksi.

Luottamuksen saavuttaminen ei ole rakettitiedettä. Kun asiakastyötä tekevällä on laajat tiedot saatavilla, on helppo luottaa aikaisempien keskustelujen. Hyvä, tarpeisiin räätälöity CRM on kaikkea muuta kuin kirjaustyökalu. Kun muukin työskentely tapahtuu samassa paikassa, myös pienetkin kirjaukset kuten asiakaskeskustelut tulee lisättyä asiakkaan tietoihin ja sitä kautta tiedot säilyvät ajan tasalla.

Ajan tasalla oleva data auttaa suunnittelussa ja seurannassa. Oikeanlainen CRM auttaa muuttamaan ja visualisoimaan datan käyttökelpoisiksi tiedoiksi. Visualisoitu data auttaa keskittymään olennaiseen ja tekemään siihen pohjautuvia päätöksiä.


Tule mukaan oppimaan lisää asiakkuudenhallinnasta sekä siitä, mitä ohjelmistoa valittaessa on hyvä ottaa huomioon!
Katso tallenne

Webinaari taltioidaan ja kaikille rekisteröityneille lähetetään tallenne jälkikäteen. Kannattaa siis silti ilmoittautua, vaikket pääsisi paikan päälle webinaarin aikaan!


monday.com Suomen Gold Partner SEOSEON Digitoimisto

Eikö monday.com ole yrityksessänne vielä käytössä?

Ota monday.com testiin ja totea itse, sen nerous.
Aloita kokeilu