Sprintin suunnittelun pohja monday.comissa

 

Tältä sprintin suunnittelun template näyttää monday.comissa

Sprintin suunnittelu template

Käytä templatea

monday.com työkalu

Sujuva sprintin suunnittelu on elintärkeää Scrum-ohjelmistokehityksessä

Jos yrityksesi hyödyntää Scrum-tyylistä tuotekehitystä, sprinttien suunnittelun on pakko olla tehokasta, selkeää ja sujuvaa. monday.comin valmiin pohjan avulla voit toteuttaa sprinttien suunnittelun kätevästi visuaalisessa käyttöliittymässä, jossa on tärkeimmät kehitystyön osa-alueet valmiina.

monday.comin pohjia voidaan helposti kustomoida yrityksen toimintatapoihin sopivaksi tai luoda täysin uusi tyhjälle pohjalle.

Aloita tästä

Tehosta ajankäyttöä ja tiimien välistä kommunikointia

monday.comin sprintin suunnittelun sapluuna on suunniteltu kehitystyötä ja reaaliaikaista tulosten seurantaa silmällä pitäen. monday.com Work Os on helppokäyttöinen työnhallintajärjestelmä, jossa voit suunnitella, toimeenpanna ja hallinnoida jokaisen tiimin sprintit samalla alustalla.

Vähennä tarvetta aikaa vieville palavereille, sähköpostipingikselle tai eri viestintäsovelluksissa ristiin huutelulle. monday.comin boardeilla voit säilyttää kaikki sprinttiin liittyvät dokumentit, aivoriihet, viestinnät tiimin ja asiakkaan kanssa, suunnitella aikataulut kalentereihin ja ilmoittaa heti kaikille tiimeille yllättävistä muutoksista.

Rekisteröidy

Sprintin suunnittelun templaten edut

  • Keskitä suunnittelutyö, dokumentointi, kommunikointi ja raportointi yhdelle alustalle.
  • Koordinoi tiimejä ja asiakaskontakteja tehtävien delegoinnissa, työajanseurannassa ja aikamääreissä.
  • Hyödynnä monday.comin kautta mitattavaa ja esitettävää dataa tulevien sprinttien suunnittelussa.
  • Kustomoi monday.comin interaktiivista näkymää vastaamaan tiimin käyttötottumuksia.

Rekisteröidy

monday.com kaktus ja kynät

Datan mittaus ja työajanseuranta

monday.comin sprintin suunnittelun pohjaan voidaan lisätä helposti uusia datakolumneja, joiden avulla voidaan mitata projektikohtaisesti eri parametrejä; budjetit, myynnit, työajanseuranta, tehtävien valmistuminen jne.

Nämä eri tekijät voidaan esittää selkeinä diagrammeina, taulukoina tai käyttää muita visuaalisia  esitystapoja. Mikäli tarvetta on, niin selkeästi esitetyn datan perusteella tiimien on helpompi mukautua nopeisiin muutoksiin ja suunnitella seuraavaa sprinttiä.

Kokeile itse

monday.com kaikilla laitteilla

Sovellusintegraatiot

monday.com on myös yhteensopiva kymmenien muiden viestintäsovellusten ja erilaisten työnhallintaan liittyvien sovellusten kanssa, jotka saattavat olla eri tiimeillä käytössä. monday.com poistaa päällekkäisyyksiä ja virtaviivaistaa toimintaa. Muunna Excel-taulukkosi monday.comissa suoraan uudeksi projektiksi, yhdistä esimerkiksi Slack, Zoom tai MS Teams monday.comin kanssa tai synkronoi sprintin aikataulut Googlen kalenterin kanssa. monday.com luo sillan käyttämiesi työkalujen välille.

Kokeile itse

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.