Scrumin pohja monday.comissa

 

Tältä Scrumin template näyttää monday.comissa

Scrum menetelmä template

Käytä templatea

Tehosta tiimityöskentelyä ja tuottavuutta

Scrum - Ketterän projektijohtamisen menetelmä

Scrum on projektinhallinnan kehysmenetelmä, jossa keskitytään projektin vaiheistamiseen ja jatkuvaan kontrolliin projektin etenemisestä. Tunnetuimpia ketteristä menetelmistä Scrumin ohella ovat Agile ja Kanban. Metodien periaatteena on, että ohjelmistokehitys tapahtuu lyhyissä sykleissä.

Scrum kannustaa oppimaan ja adaptoitumaan kokemusten kautta sekä organisoitumaan itsenäisesti päivittäisen, ytimekkään kommunikoinnin ja raportoinnin kautta. Niissä keskitytään lyhytkestoisiin sprintteihin, eli kehitysjaksoihin, joiden aikana suoritetaan määritellyt tehtävät.

Käytä templatea

monday.com työkalu

Ideaalinen alusta Scrum-projekteille

Scrum-menetelmää soveltavat yritykset ja tiimit voivat suunnitella, toteuttaa, seurata ja raportoida projektien edistymistä tämän valmiin pohjan avulla.

Tulosta visuaalisia raportteja, ylläpidä kommunikaatiota, delegoi tehtävät, tallenna dokumentointi ja paljon muuta monday.comin avulla!

Aloita tästä

Projekti on usein monimutkainen kokonaisuus

Mitä sinun tulee tietää Scrumista

Scrumin nimi tulee rugbyn erikoistilanteista, joissa joukkueiden jäsenet tukevat toisiaan työntämällä omaa joukkuettaan eteenpäin. Jokainen pelaaja kuitenkin mukautuu tilanteeseen itsenäisesti ja käyttäytyy itseohjautuvasti yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Työskentelytavan kolme olennaisinta osa-aluetta ovat roolit, tuotokset ja tapahtumat.

Rekisteröidy

Projektin huolellinen suunnittelu on kaiken perusta

Tuotokset

Scrumissa tuotoksilla pyritään tuomaan maksimaalista läpinäkyvyyttä projektinhallintaan erilaisilla työn havainnollistamiskeinoilla. Näitä ovat:

 • Tuotteen kehitysjono (Product Backlog)
 • Sprintin tehtävälista (Sprint Backlog)
 • Edistymiskäyrä (Burndown Chart)
 • Tuoteversio (Increment)

Kokeile itse

Agile (scrum) on ketterä projektinhallintamenetelmä

Tuotteen kehitysjono (Product Backlog)

Tuotteen kehitysjono on lista tuoteen vaatimuksista ja tarvittavista muutoksista. Kehitysjonoa voidaan karsia, mikäli kaavailtua listaa ei pystytä toteuttamaan kokonaisuudessaan ja toteutetaan sen sijaan käyttäjätarinoihin (user story) perustuvat ominaisuudet prioriteettina. Voit lukea ketterien menetelmien käyttäjätarinoista lisää Agilen templatesivulla.

Sprintin tehtävälista (Sprint Backlog)

Sprintin tehtävälista sovitaan sprintin suunnittelupalaverissa, joka on koottu tuotteen kehitysjonon prioriteettiominaisuuksista. Sitä voidaan luonnehtia kehitystiimin antamaksi ennusteeksi siitä, mitä toiminnallisuuksia seuraava tuoteversio tulee sisältämään. Tehtäviä ei määritellä ylemmältä taholta, vaan tiimin jäsenet poimivat listasta omat tehtävänsä yksilöllisten taitojen mukaan.

Projektissa on useita vaiheita

Edistymiskäyrä (Burndown Chart)

Edistymiskäyrä on aikakuvaaja, jolla kuvataan sprintin tai itse tuotteen jäljellä olevia tehtäviä ja työmäärää.

Tuoteversio (Increment)

Tuoteversio on viimeisin summaus siitä, mitä sprinttien aikana on saatu toteutettua. Jokaisen sprintin päätteeksi viimeisin tuoteversio leimataan kehitystiimin puolesta ”valmiiksi”, jotta sitä voidaan jatkaa seuraavassa sprintissä tai julkaista asiakkaan toimesta.

monday.com timeline ja kuppi

Tapahtumat

Scrumin periaatteeseen kuuluu ennalta sovitut, ytimekkäät tapahtumat ja Scrum-palaverit, jotka pyrkivät ajan tehokkaaseen käyttöön:

 • Sprintti (Sprint)
 • Sprintin suunnittelupalaveri (Sprint Planning Meeting)
 • Päiväpalaveri (Daily Scrum)
 • Tuotteen kehitysjonon työstö (Product Backlog Grooming)
 • Sprinttikatselmus (Sprint Review)
 • Sprintin retrospektiivi (Sprint Retrospective)

Rekisteröidy

Työvuorolistan suunnittelu

Sprintti (Sprint)

Sprintit ovat Scrumin selkäranka. Ne ovat 1-4 viikon työjaksoja, joiden aikana suoritetaan sovitut tehtävät ja toimitetaan prioriteettiominaisuudet.

Sprintin suunnittelupalaveri (Sprint Planning Meeting)

Palaveri, jonka aikana suunnitellaan sprintin agenda ja tavoitteet. Neljän viikon sprintissä pidetään kerran enintään kahdeksan tunnin suunnittelupalaveri.

Päiväpalaveri (Daily Scrum)

Päivittäinen, max. 15 minuutin palaveri, jonka aikana päätetään työpäivän tavoitteet ja tehtävät. Jokainen tiimin jäsen käy läpi oman tilanteensa ja päättää seuraavan 24 tunnin agendan sen perusteella.

waterfall projektinhallintamenetelmä on lineaarinen

Tuotteen kehitysjonon työstö (Product Backlog Grooming)

Työstössä kehitysjonoon lisätään yksityiskohtia, optimoidaan tehtävien prioriteettijärjestystä ja arvioidaan tarkemmin työtaakkaa. Tämä vaihe tehdään yhdessä tuoteomistajan tai asiakkaan sekä kehitystiimin kesken.

Sprinttikatselmus (Sprint Review)

Sprintin päätteeksi pidettävä epämuodollinen palaveri, jossa käydään läpi sprintin aikana saavutettuja tuloksia ja työstetään kehitysjonoa.

Sprintin retrospektiivi (Sprint Retrospective)

Retrospektiivikokouksen aikana käydään läpi edellisen sprintin tilanne eli mikä meni hyvin ja mitä voidaan parantaa seuraavaan sprinttiin.

On hyvä tuntea eri projektinhallintamenetelmät

Roolit

Scrum-menetelmässä on joko yksi tai useampi 3-9 hengen tiimi. Scrumtiimiin kuuluu:

 • Tuoteomistaja (Product Owner)
 • Scrum-mestari (Scrum Master)
 • Kehitystiimi (Development Team)

Kokeile itse

monday.com enterprise

Tuoteomistaja (Product Owner)

Tiimin tuoteomistaja on asiakasvastaava. Toimenkuvaan kuuluu maksimoida tiimin tuoma arvo asiakkaalle. Tuoteomistaja ylläpitää backlogeja sekä tehtävien priorisointia. Hän kommunikoi ensisijaisesti suoraan asiakkaan kanssa ja ohjaa tuotekehitystä toivottuun suuntaan.

Scrum-mestari (Scrum Master

Scrum-mestari vastaa siitä, että kaikki ymmärtävät ja käyttävät Scrum-menetelmää oikein. Toimenkuvaan kuuluu myös tiimin tapaamisten järjestäminen, auttaminen ja tiimin koulutus.

Kehitystiimi (Development Team)

Tuotteen toteutus on kehitystiimin vastuulla. Ohjelmistokehityksessä kehitystiimiin voi kuulua muitakin, kuin ohjelmoijia.

Toteuta Scrum-sprintit sujuvammin ja tehokkaammin

Projektin etenemisestä vastaavan Scrum-mestarin työ ajautuu usein huomaamattakin ylikuormittavaksi, jos organisaatiossa ei ole käytössä oikeita työkaluja. monday.comin avulla Scrum-vastaava tai muut osalliset voivat helposti automatisoida ja suoraviivaistaa toimeen kuuluvia askareita, joka tehostaa projektin etenemistä tuntuvasti.

Rekisteröidy

Timeline näkymä työvuoroista

Unohda muistilaput ja automatisoi työnkulku

Scrum-projektinhallintatemplatessa on sisäänrakennettuja automaatioita, joiden avulla voit asettaa erilaisia ilmoituksia koko tiimille. Automaatioiden avulla ongelmatilanteisiin reagoidaan nopeasti.

Automaatiot voidaan asettaa alustaintegraatioiden kautta hälyttämään myös muissa tiimin käyttämissä sovelluksissa (esim. Teams, Slack, Google-palvelut…). Templaten avulla voi helposti hallita tiimien jäseniä, jotka saattavat vaihdella sprinttien välillä ja delegoida tehtäviä sekä ohjeistaa niihin liittyvissä asioissa.

projektinhallinta on tärkeä taito

Suunnittele kaikki yksityiskohtia myöten

monday.comin Scrum-pohjasta voidaan tehdä pienellä vaivalla todella yksityiskohtainen kaiken datan, projektin etenemisen ja kommunikoinnin hallitsemiselle. Sapluunan yleisnäkymästä näet selkeän kuvan valitulla aikavälillä saavutetusta edistyksestä, jonka esitystapaa voidaan vaihdella eri tyylien välillä ja tulostaa halutessa raporteiksi.

monday.comissa voidaan myös kopioida tehtävälistoja tai yksittäisiä askareita parilla klikkauksella. Edellisen sprintin pohja voidaan replikoida seuraavaa varten ilman, että tietoja tarvitsee syöttää uudelleen, säästäen huomattavasti aikaa ja pitäen kaikki tiimit ajan tasalla samanaikaisesti.

monday.com mobiilissa

Ketterä kehitys monday.comin avulla

monday.com on työnohjaukseen tarkoitettu ohjelmisto, jolle on tarjolla monenlaisia valmiita pohjia erilaisiin toimintoihin.

Pohjia on erilaisiin projektinhallintatehtäviin, mutta myös moneen muuhun tarkoitukseen. Templatet voidaan ottaa käyttöön heti muutamalla klikkauksella. Ketterän kehityksen hallintaan kehitetyt monday.com-pohjat ovat erittäin käyttäjäystävällisiä, selkeitä ja niissä on valmiina ketterien kehitysmetodien olennaisimmat toimintaperiaatteet.

Rekisteröidy

monday.com työkalu

monday.com tarjoaa heti käyttövalmiin templaten Scrum-projektinhallinnan toteuttamiseen. Pohjassa on valmiina kahden kuukauden iteroinnit, joita voidaan kustomoida vaivattomasti oman tiimin tarpeisiin sopivaksi monday.comin käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla.

Aloita tästä

Scrumin pohjan edut

 • Joustavuus. monday.comin visuaalisten dashboardien avulla on helppoa reagoida ja adaptoitua uusiin tilanteisiin.
 • Data. Sprinttien etenemisestä voidaan kerätä selkeää dataa ja tulostaa ne esimerkiksi kuvaajina tai raportteina.
 • Vaihesiirtymät. Templatet voidaan kopioida hetkessä seuraavaa sprinttiä varten, joka säästää aikaa.

Rekisteröidy

monday.com kaktus ja kynät

Mitä Scrumin valmis pohja sisältää?

Tämän monday.com-templaten tietokolumneihin voidaan osoittaa heti:

 • Tehtävän tekijä ja tilanne
 • Prioriteetti
 • Dokumentointi ja ohjeistus
 • Arvioinnit

Pohjaa voidaan kustomoida hetkessä vastaamaan tiimin omakohtaisia tarpeita erilaisin tietokolumnein ja automaatioin.

Kokeile itse

monday.com kaikilla laitteilla

Miksi valita monday.com?

 • Tiimit, osastot ja asiakkaat voidaan hallita yhdellä alustalla
 • monday.com toimii myös mobiilissa ja projektit ovat aina helposti nähtävissä
 • Agilen toteutuksessa voidaan tulostaa projektiraportteja
 • Jokainen omaksuu monday.comin käytön hetkessä
 • Skaalattavissa ja personoitavissa jokaisen omiin tarpeisiin

Rekisteröidy

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.