Projektin vaihepohja monday.comissa

 

Tältä projektin vaiheiden template näyttää monday.comissa

Projektin vaihe template

Käytä templatea

Yrityksen työkalut ja kolutukset

Suoraan projektin valmistelun ja suunnittelun pariin

monday.comin projektin vaiheiden pohjan käyttöönotto on helppoa:

 1. Lataa template
 2. Nimeämällä pohjaan projektin tehtävät ja aikajana
 3. Status-labeleilla voidaan määrittää tehtävien tila ja/tai prioriteetti
 4. Syötä tehtävän kannalta relevantti ohjeistus ja dokumentit tehtäväpulseihin
 5. Delegoikaa tehtävät tiimille ja kommunikoikaa työn etenemisestä

Mikäli pohjasta haluaa tehdä laajemman, yksityiskohtaisemman tai pelkistetymmän, templatea voidaan kustomoida kätevästi drag’n’droppina mieleiseksi.

Käytä templatea

monday.com työkalu

Tehokas projektin toteuttaminen joka vaiheessa

monday.comia voidaan käyttää lähes minkä tahansa projektin toteuttamiseen. Projektin tai tiimin koolla ei ole väliä, monday.com skaalautuu kaiken kokoisiin hankkeisiin ja mahdollistaa niiden seurannan hyvin pikkutarkallakin tasolla.

Aloita tästä

Toimiva projektinhallintaohjelma on menestymisen edellytys

Projekteilla on pääsääntöisesti neljä vaihetta

1. Valmistelu

Valmisteluvaiheessa tutkitaan projektin toteuttamisen mahdollisuudet resursseista sen laajuuteen. Monet massiiviset projektit voivat vaatia vuosien suunnittelun, jonka aikana selvitetään, onko sen toteuttaminen edes mahdollista. Suunnitteluvaihe on sitä helpompi, mitä paremmin valmistelu ja taustatyöt tehdään.

2. Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa projektin eteneminen suunnitellaan yksityiskohtaisesti, käyttäen hyväksi niitä resursseja, joita sen toteuttamiseen on tarjolla. Toteutustapoja voi olla useita ja niistä valitaan ymmärrettävästi parhaaksi havaittu. Myös projektin mahdolliset vastaantulevat ongelmat huomioidaan skenaarioissa.

3. Toteutus

Toteutusvaiheessa projektisuunnitelman toteutus alkaa. Toteutuksen sujuva onnistuminen vaatii usein, että ennalta arvaamattomiinkin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

4. Päättäminen

Projektin päätösvaiheessa itse tuote sekä projektin raportointi on saatu valmiiksi. Raporttiin dokumentoidaan kaikkien projektin vaiheiden eteneminen, ongelmatapaukset ja ylipäätään arvioidaan, kuinka menestyksellä kaikki vaiheet suoritettiin. Raporttia voidaan käyttää oppireferenssinä tulevia projekteja varten.

monday.com mobiilissa ja koneella vihreä

Projektinhallinnan virstanpylväät

Wellingtonen teettämän tutkimuksen mukaan 61% projektipäälliköistä yleensä luo kattavan asiakirjan osana suunnitteluprosessiaan. Puolet projektipäälliköistä taas perustaa projektin aikataulun varaan. Molemmissa näkökannoissa tärkeänä osana pidetään virstanpylväitä tai välitavoitteita.

Projektinhallinnassa virstanpylväs on merkittävä tapahtuma projektin elinkaaressa. Sen tarkoituksena on osoittaa sen edistyminen kohti valmistumista. Projektilla voi olla yksi tai useampi virstanpylväs.

Rekisteröidy

monday.com timeline ja kuppi

Jos projekti etenee aikataulussa, muutoksia ei tarvita. Mikäli virstanpylvään saavuttaminen viivästyy, osapuolten on arvioitava uudelleen työprosessit ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Määräaikoja voidaan joutua tarpeen mukaan siirtämään, suunnitelmia voidaan joutua muuttamaan jne.

Virstanpylväät ovat siis projektin ennalta kaavailtuja tarkistuspisteitä. Virstanpylväiden saavuttaminen osoittaa tärkeiden tehtävien, työtiimin ja projektin merkittävän vaiheen onnistumisen.

Kokeile itse

monday.com mobiilissa ja tietokoneella

Esimerkkejä virstanpylväistä

 • Projektisuunnitelman viimeistely
 • Projektin aloitus- ja päätöspäivät
 • Tavoitellun asiakasmäärän tai liikevaihdon saavuttaminen
 • Projektin tuotteen ensimmäinen testaus

Pienemmät projektit eivät välttämättä tarvitse montaa välitavoitetta, mutta ne ovat välttämättömiä suuremmille hankkeille, jotka kestävät pidemmän ajan.

Kokeile itse

Projekti on usein monimutkainen kokonaisuus

Miksi virstanpylväät ovat tärkeitä?

1. Ne mahdollistavat projektin työnkulun suunnittelun

Virstanpylväät mahdollistavat projektien tarkan aikataulutuksen. Ne myös auttavat havainnollistamaan konkreettisia tavoitteita ja niiden avulla pystytään rakentamaan luotettavia projektisuunnitelmia.

Sen sijaan, että projektit ajoitettaisiin pelkästään aloitus- ja lopetuspäivän perusteella, projektipäälliköt voivat sijoittaa tehtävät virstanpylväiden ympärille, jotka toimivat kaikkien pienempien tehtävien runkona projektin keston ajan.

Rekisteröidy

2. Ne auttavat kohdentamaan resursseja tehokkaammin

Resurssien osalta virstanpylväät toimivat tärkeänä tarkastuspisteenä projektin aikana: onko tarpeellista palkata enemmän ihmisiä? Onko tarpeellista hankkia eri ohjelmistoja? Lisätäänkö tiettyjen tiimin jäsenten työmäärää? Virstanpylväät auttavat jakamaan projektin osiin ja tätä kaavaa voidaan käyttää suunnitteluvaiheessa ennakoivaan resurssienhallintaan.

Kun projekti alkaa, projektipäälliköiden on helppoa määritellä sopivimmat työntekijät suorittamaan kriittisiä tehtäviä virstanpylvään saavuttamiseksi.

Timeline näkymä työvuoroista

3. Ne auttavat pitämään projektit helpommin ajan tasalla

Projektipäälliköiden ja tiimin esimiesten ei tarvitse käyttää turhaa aikaa kokouksiin, puheluihin ja sähköposteihin, jotta sidosryhmät ja asiakkaat saataisiin pidettyä ajan tasalla. Projektin, virstanpylväiden ja tehtävien tilan pystyy tarkistamaan helposti esimerkiksi monday.comin hallintaboardilta, jonne päivitykset, kommunikointi ja dokumentointi voidaan tehdä. Siellä niiden tilaa on helppo kaikkien seurata.

monday.comissa voidaan rakentaa vaivattomasti selkeään näkymään virstanpylväät ja esittää ne esimerkiksi kalenterinäkymässä, josta nähdään nopealla silmäyksellä projektin tila ja eteneminen.

monday.com enterprise

4. Ne pitävät tiimin työmoraalin parempana

Läpinäkyvä projektisuunnitelma motivoi työntekijöitä työskentelemään projektin eteen. Se antaa selkeän kuvan projektin etenemisestä, suoraviivaistaa kommunikointia ja parantaa yhteistyötä. Tiimin on myös helpompaa raportoida ja ratkaista ongelmia, kun projektin aikajanat välitavoitteineen ovat kaikkien tiedossa.

Tällä tavalla luodaan helpommin työilmapiiri, jossa kaikki ovat sitoutuneita saavuttamaan tavoitteet. Tällaisen projektisuunnitelman luonti ja hallinta onnistuu vaivattomasti monday.comin avulla.

monday.com työkalu

Helpota tiimin arkea monday.comin avulla

monday.com on projektinhallinta-alusta, jonka käyttöönotto on erittäin helppoa kaikille organisaatioille ja yrityksille.

Sen valmiit templatet ovat käytettävissä veloituksetta parilla hiirenklikkauksella. Valmiiden pohjien avulla voidaan suorittaa melkeinpä mitä tahansa tehtäviä budjetoinneista sosiaalisen median kampanja-analytiikan seurantaan.

Aloita tästä

miten monday.com toimii käytännössä?

 • monday.comissa luodaan yhteinen työtila projektia varten, johon voidaan kutsua sähköpostilla kaikki relevantit osapuolet ja työntekijät.
 • Työtilassa olevia boardeja voidaan hallita reaaliajassa, jotta kaikki käyttäjät pystyvät näkemään mahdolliset onnistumiset, muutokset, ongelmat heti.
 • Projektin vaiheita voidaan tarkkailla erilaisissa näkymissä ja kuvaajilla, joita voidaan tulostaa suoraan myös selkeiksi raporteiksi.
 • Projektiin liittyviä boardeja ja dashboardeja voidaan vaivattomasti kustomoida tiimin tarpeisiin sopiviksi ja yksityiskohtaisemmiksi, joka tuottaa entistä tarkempaa dataa ja auttaa tekemään parempia suunnitelmia tulevaisuudessa.

Rekisteröidy

Projektin huolellinen suunnittelu on kaiken perusta

Miten suunnittelen projektin vaiheet monday.comissa?

 1. Projektille valitaan sopivin template tai luodaan tarvittaessa kokonaan oma.
 2. Projektin vaiheet merkitään hallintaboardille asiakohdiksi ja tehtäviksi, joihin voidaan osoittaa työntekijöitä tai kokonaisia tiimejä, ladata ohjeistusta ja joissa voidaan myös kommunikoida.
 3. Kun tehtävät on jaettu, niiden suoriutumista voidaan seurata reaaliajassa ja puuttua heti ilmeneviin ongelmiin.

Kokeile itse

projektinhallinta on tärkeä taito

Miksi monday.com muiden yli?

 • Yhteinen alusta johdolle, tiimeille ja asiakkaille.
 • Sovellusta voidaan käyttää kaikilla laitteilla – myös etätyö kentällä onnistuu helposti
 • Boardeihin syötetystä datasta saadaan helposti raportteja
 • Selkeä käyttöliittymä, helppo perehdyttää koko työyhteisölle
 • Kustomoitava ja personoitava yksilön ja ryhmän tarpeisiin
 • Integroitavissa monien yleisesti käytettyjen sovellusten kanssa

Rekisteröidy

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.