Asiakkuuden­hallinnan pohja monday.comissa

 

Tältä myynnin CRM template näyttää monday.comissa

CRM asiakkuudenhallinnan-pohja

Käytä templatea

Paras CRM monday sales CRM

monday sales CRM

monday.com on kehittänyt uuden monday sales CRM -tuotteen, joka on optimoitu myyntitiimien käyttöön.

Tuotteesta löytyy valmiiksi rakennettuja työnkulkuja ja toiminnallisuudet kaikkien myyntitiimien tarpeisiin. Kaikki valmiit ratkaisut ovat kuitenkin täysin omiin tarpeisiin muokattavissa, ilman koodausta.

Tutustu monday sales CRM -tuotteeseen nyt ja varaa maksuton tuote-esittely!

Tutustu tuotteeseen

Myynnin CRM

monday.com asiakkuuden­hallinta

monday.com mahdollistaa erilaisien pohjien, eli templatejen luomisen erilaisia projektinhallintatehtäviä varten. Se tarjoaa valmiin pohjan myös asiakkuudenhallintaan (CRM), jonka avulla pidät kaikki asiakassuhteesi organisoituna projektien, viestinnän, ideoiden, ajanseurannan, budjettien, määräaikojen ja muiden CRM:n osa-alueiden osalta, jotka ovat elintärkeitä hyvien asiakassuhteiden vaalimisessa.

Interaktiivinen ja kustomoitava käyttöliittymä mahdollistaa monday.comin muokkaamisen jokaisen tiimin käyttötottumuksia mukailevaksi. Jokainen tiimin jäsen voi halutessaan kustomoida oman hallintapaneelinsa henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan, joka tekee monday.comista helpoiten lähestyttävän ja opittavan projektinhallintajärjestelmän.

Käytä templatea

monday.com työkalu

Hallitse kaikkia asiakas­suhteita monday.comilla

monday.com Work Os:llä yritysten, organisaatioiden, tiimien ja asiakkaiden välinen viestintä ja tiedonjako on hämmästyttävän yksinkertaista ja tehokasta. Helppokäyttöinen käyttöliittymä aukeaa nopeasti jokaiselle ja auttaa kaikkia osapuolia hahmottamaan heti projektien kulun ja tavoitteet.

Viestinnän ja dokumentoinnin lisäksi monday.com mahdollistaa datan mittaamisen projektien muuttujista, jotka voidaan konvertoida erilaisiksi diagrammeiksi ja taulukoiksi päätöksenteon avuksi.

Aloita tästä

CRM dashboard

Mitä on asiakkuuden­hallinta?

Asiakkuudenhallinta, ammattikielessä myös CRM (Customer Relationship Management), on 90-luvulla käyttöön otettu termi yritystoiminnan osa-alueelle, joka keskittyy asiakassuhteiden ja yritysstrategian kehittämiseen. CRM:stä puhuttaessa voidaan käyttää myös käsitettä ”asiakkuuden johtaminen”.

Ytimekkäästi ilmaistuna asiakkuudenhallinta on asiakassuhteista luotu tietokanta tai dokumentointimetodi, jonka perusteella yritys pyrkii luomaan tarkempia profiileja asiakkaista ja markkinointikohderyhmistä. CRM:n hyödyntäminen on elintärkeää kasvun kannalta maailmassa, jossa tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä asiakasliidien hankinta on kasvavissa määrin kohdennettua ja dataan perustuvaa.

Hyvin toteutettu asiakkuudenhallinta perustuu sujuvaan yhteydenpitoon ja projektisuunnitteluun asiakkaiden kanssa samalla, kun yrityksesi pystyy huomioimaan heidän erilaiset mieltymykset, toiveet, tavoitteet ja yllättävät tilanteiden muutokset.

Aloita

projektityöskentelyssä on paljon etuja

Asiakkuuden­hallinnan konseptin synty

Asiakkuudenhallinta alkoi muodostua yritystoiminnan osa-alueeksi 80-luvun aikana, jolloin se tunnettiin lähinnä ”tietokantamarkkinointina”. Yritykset alkoivat kerämään dataa asiakkaista, muista yrityksistä ja markkinointikohderyhmistä pystyäkseen kehittämään tehokkaampia suoramarkkinointapoja kuluttajille ja yritysasiakkaille.

Tilastotieteiden soveltamisesta tuli olennainen osa asiakaskäyttäytymisen ymmärtämistä ja tietokantamarkkinointi kehittyikin nopeasti alaksi, jossa asiakaskäyttäytymiseen erikoistuneet markkinoinnin ammattilaiset myivät tietokantojaan eri aloille ja yrityksille.

Alan kehittyessä asiakkuudenhallinnassa syntyi periaatteita, metodeja ja käsitteitä, joita sovelletaan CRM:n saralla edelleen. Yksi varhaisimpia edelleen käytössä olevia standardeja on asiakkaan elinkaariarvo, jolla mitataan ja arvioidaan asiakassuhteen nettohyötyä.

Kokeile itse

Markkinoinnin vuosikello

Asiakkuuden­hallinnan kehitys 90-luvulta nykyaikaan

90-luvun alku toi markkinoille ensimmäiset CRM-järjestelmät, jotka kehittivät alaa tuntuvasti. Asiakkuudenhallintaan erikoistuneet yritykset ja ohjelmistokehittäjät tuottivat sovelluksia, jotka auttoivat yrityksiä automatisoimaan myyntiään ja hallitsemaan paremmin yhteydenpitoa. Tietokantamarkkinoinnista siirtyi näin yrityksen sisäiseksi ja itsehallinnoimaksi toiminnaksi.

2000-luvulla CRM on kehittynyt hurjaa vauhtia järjestelmien parantuessa. Vuoden 2007 aikana CRM-järjestelmiä alettiin hallitsemaan pilvipalvelimilla ja tähän tuoteluokkaan lukeutuu myös monday.com Work Os.

Rekisteröidy

monday.com työkalu

Emails & Activities - monday.comin oma sähköposti­sovellus

monday.comim sähköpostisovellus Emails & Activities yhdistää muut viestintäalustat yhteen paikkaan. Yhdistä esimerkiksi Gmail tai Outlook Emails & Activities-toimintoon. Mitä Emails & Activities käyttö hyödyttää?

  • Seuraa myyntitapahtumia yhdellä boardilla
  • Lähetä sähköposteja eri osoitteista suoraan monday.comista
  • Automatisoi saapumisilmoitukset ja ohjaa sähköpostit oikeille henkilöille

Lue lisää Emails & Activities ominaisuuksista artikkelistamme

Toimiva projektinhallintaohjelma on menestymisen edellytys

Asiakkuuden­hallinnan tarkoitus ja tavoitteet

Kasvu ja uusien asiakasliidien löytäminen ovat menestyvän yrityksen kulmakiviä, mutta pitkäikäiset asiakassuhteet tuovat vakautta. Tämän vuoksi olemassa olevia asiakassuhteita tulee vaalia, sillä tilastollisesti viidennes jatkuvista asiakassuhteista maksaa suurimman osan yrityksen tuotoista (lähde).

Nämä asiakassuhteet pitävät yrityksen pään pinnan yläpuolella hankalinakin aikoina, tuovat vakautta ja helpottavat huomattavasti tulevaisuuden suunnittelua.

monday.com Work Os -asiakkuudenhallintajärjestelmä keskittää ja luo sillan hajauttettujen ja toisistaan riippumattomien projektinhallintatyökalujen välillä, joita yritykset ovat perinteisesti hyödyntäneet CRM:ssä; yhteydenotot, sähköpostit, projektien dokumentointi ja muut muistiinpanot, aikataulut ja kalenterit, Excel-taulukot, viestintä- ja työnhallintasovellukset jne. Tämä tekee monday.comista erittäin hyvän työkalun asiakkuuksien hoitamiseen.

Kokeile itse

Projektissa on useita vaiheita

Asiakkuuden­hallinnan osa-alueet

Asiakkuudenhallinta jaetaan yleisimmin kolmeen pääosa-alueeseen: asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi.

Nykypäivänä jokainen näistä osa-alueista on kehittynyt korkean tason ammattitaidon aloiksi, joista pelkästään yhteen erikoistumisessa voi viettää koko työuran. Niitä on hankalaa laittaa tärkeysjärjestykseen, sillä vaikka ne ovat omia erikoisalojaan. Osa-alueet ovat kuitenkin sidonnaisia toisiinsa ja siksi jokaisen organisaation tulisi käyttää resurssejaan niiden ylläpitoon.

Aloita tästä

monday.com työkalu

Laadukkaan CMR-järjestelmän hyödyt

Kun yritykselläsi on käytössä laadukas CRM-järjestelmä, pystyt ymmärtämään ja ennakoimaan paremmin asiakkaiden toiveita, käyttäytymistä ja tavoitteita. Se ei tarjoa ainoastaan lisäarvoa asiakkaillesi, mutta pystyt myös konkreettisesti mittaamaan asiakkaiden arvoa oman yrityksesi liiketoiminnalle.

Laadukkaan CRM-järjestelmän avulla pystyt myös kohdistamaan paremmin markkinointiasi uusien liidien etsimisessä ja lisäämään myyntiä kattavien asiakasprofiilien pohjalta. Voit paljon luottavaisemmin tarjota uusia ideoita asiakkaallesi tai optimoida jo käynnissä olevia projekteja. monday.com auttaa luomaan pitkäikäisiä ja luottoon perustuvia asiakassuhteita.

Aloita tästä

Timeline näkymä työvuoroista

Laadukkaan CRM-järjestelmän kriteerit

1. Helppo integrointi muiden järjestelmien kanssa:

Asiakastiedot on usein hajautettu moniin eri sovelluksiin, arkistoihin ja järjestelmiin. Jos näiden järjestelmien käyttö on edelleen olennaista yrityksen toiminnan kannalta, niitä ei voi sormia napsauttamalla vaihtaa toiseen. Siksi CRM-järjestelmän tulisi pystyä luomaan silta muiden sovelluksien välillä saumattomasti ja vähällä vaivalla. Integroi järjestelmät – hajautettujen sovelluksien käyttö on tehottomampaa asiakkuudenhallinnan ja työskentelyn kannalta.

monday.com kaktus ja kynät

2. Laajat kustomointimahdollisuudet:

Kustomointimahdollisuuksien puute oli pitkään iso puute pilvessä toimiville CRM-järjestelmille. Laadukas CRM-järjestelmä voidaan kustomoida vastaamaan yritys- tai käyttäjäkohtaisia tarpeita ja kattamaan mahdollisimman monia eri tehtäviä – näin käytössä ei tarvitse olla liian montaa työkalua. Käyttömukavuus, dokumentointi, viestintä, raportointi, budjetointi ym. yritystoiminnan kannalta olennaiset asiat tulisi pystyä hoitamaan samalla alustalla.

Asiakkuudenhallinta kuukausittainen myyntiputki

3. Järjestelmän skaalautuvuus yrityksen kasvaessa:

Menestyvät yritykset suunnitelevat toimintaansa pitkälle tulevaisuuteen ja siksi niiden tulee suosia työkaluja, jotka pystyvät vastaamaan heidän tarpeitaan pitkällä tähtäimellä. Miksi yritys rakentaisi itsensä järjestelmien varaan, jotka pitäisi vaihtaa vaikkapa viiden vuoden sisällä, koska niiden ominaisuudet eivät enää pysty vastaamaan sen vaatimuksia? Skaalautuvuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi järjestelmän käytön helppoa kouluttamista alati kasvavalle henkilökunnalle tai päivityksien mukana tulevia uusia ominaisuuksia. CRM-järjestelmien pitää kasvaa ja kehittyä käyttäjän mukana.

monday.com asiakkuudenhallinta CRM työkalu tehostaa työtä

4. Laajat ominaisuudet ja toiminnot:

Ei varmaan tule yllätyksenä kenellekään, että laadukas CRM-järjestelmä ei tarjoa pelkästään käyttöliittymän kustomointa tai integraatioita muiden sovellusten kanssa, vaan sen pitää tarjota myös omia natiiviominaisuuksia. Kun sinulla on heti käytettävissäsi lukuisia toimintoja erilaisten asiakuudenhallintatehtävien toteuttamiseen – oli kyse sitten aikataulujen kehittämisestä, työtehtävien delegoimisesta, datan graafisesta mittaamisesta tai automatioitujen toimintojen luomisesta – pystyt hoitamaan kaikki tehtävät yhdellä alustalla.

5. Yrityksen osastojen keskitetty johtaminen:

Keskikokoisillakin yrityksillä on usein useita tiimejä tai osastoja, jotka käyttävät eri työkaluja työssään. Siksi on tärkeää, että näitä tiimejä voidaan johtaa ja koordinoita keskitetysti yhteisen alustan kautta, jota kaikki tahot osaavat käyttää. Tämä koskee myös asiakaskontakteja ja alihankkijoita.

Julkaisukalenteri helpottaa sosiaalisten medioiden ylläpitotyötä

6. Tietopankin kasvattaminen ja hyödyntäminen:

Asiakkuudenhallintajärjestelmän tarkoitus on auttaa yrityksiä parantamaan asiakaskontaktien luontia ja ylläpitoa sekä säästämään kuluissa ja ajankäytössä. Siksi asiakassuhteista ja myynnistä mitattavaa dataa pitää pystyä hyödyntämään tehokkaasti sitä mukaa, kun asiakkaiden tietopankki kasvaa ja mitattavat muuttujat sekä tulokset yritystoiminnassa monipuolistuvat.

Projekti on usein monimutkainen kokonaisuus

monday.com on vastaus CRM:n haasteisiin

monday.com täyttää kaikki laadukkaan CRM-järjestelmän kriteerit. Sen helposti kustomoitava ja selkeä käyttöliittymä auttaa tuntuvasti asiakasprojektien ja -suhteiden hallinnointia. Sillä voi ylläpitää yhteydenpitoa ja havainnollistaa tehtävät, tavoitteet ja tulokset selkeästi kaikille osapuolille.

Asiakassuhteiden ylläpito helpottuu huomattavasti, kun kaikki osapuolet ovat kartalla siitä, mitä projekteissa tapahtuu ja monday.com tarjoaa tätä varten lukuisia eri esitystapoja sekä valmiita pohjia, joihin voidaan vaivattomasti luoda melkeinpä mikä tahansa projekti.

Voit luoda asiakkaille ja projekteille omat hallintaboardinsa, joihin vain kutsumillasi tahoilla on pääsy. Boardeilla voit olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa tiimin ja asiakkaiden kanssa. monday.comin boardeilla voit hoitaa aikataulut, tehtävien delegoinnit, raportit, tulevaisuuden suunnitelmat ja paljon muuta.

Kokeile itse

Valmiin CRM-templaten edut

  • Excel-taulukoiden exporttaus ja importtaus: Exporttaa monday.com -boardsi muutamalla hiirenklikkauksella Excel-taulukoksi ja päinvastoin.
  • Maailmankellot: Jos yritykselläsi on asiakaskontakteja tai yhteyshenkilöitä ympäri maailmaa, pystyt helposti seuraamaan heidän sijaintinsa kellonaikaa yhteydenottoja ja kokouksia varten.
  • Asiakkaiden sijainnit: Näytä asiakkaan lokaatio karttanäkymässä ja johda liidit suoraan oikealle osastolle. Voit myös tarkastella keräämääsi CRM-dataa karttasijaintien perusteella.
  • Automaattiset laskelmakaavat: monday.comin boardien datacolumneihin voidaan lisätä Excel-taulukoiden tavoin monimutkaisiakin yhtälöitä tilastodiagrammeja varten.

Kokeile itse

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.