monday.com työkalu

monday.com sopii kaiken kokoisten yritysten käyttöön

Pienen ja keskisuuren yrityksen johdon vastuulle kuuluu usein kohtuuttoman iso osa liiketoiminnan osa-alueista. Olipa kyseessä päivittäiset työtehtävät, rekrytointiprosessi tai strategian suunnittelu, monday.comin avulla suunnitelmallinen lähestymistapa auttaa pääsemään paljon luotettavammin tavoitteelliseen lopputulokseen.

Ratkaisut kentälle

monday.com mobiilissa ja koneella vihreä

Sama ohjelmisto yrityksen koosta riippumatta

monday.com on ohjelmisto, jolla voi pyörittää organisaation kaikkia osa-alueita. Kaikenkokoiset organisaatiot hyötyvät monipuolisesta ohjelmistosta, jolla voi hallita päivittäisiä toimenpiteitä: ajan, tehtävien- ja projektinhallintaa, raportointia, hallita asiakkuuksia sekä kommunikoida henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Samassa ympäristössä toimiminen ylipäätään parantaa yleisesti organisaation läpinäkyvyyttä.

monday.com kaktus ja kynät

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille on tärkeää, että heillä on käytössään ohjelmisto, mihin voi kirjata kaiken meneillään olevan sekä suunnittelussa olevat asiat. Pienen ja keskisuuren yrityksen henkilökunta on usein tottunut toimittamaan montaa virkaa samanaikaisesti. Koska työtehtäviä ja muistettavaa on paljon, luotettavan projektityökalun merkitys korostuu.

Rekisteröidy

monday.com kaikilla laitteilla

Sähköinen to-do lista auttaa suorittamaan tehtävät nopeasti

Kun päivittäiset, pakolliset tehtävät on kirjattu ylös, ne tulee tehtyä varmemmin, kuin kirjaamattomat tehtävät. Työelämässä on paljon muistettavaa ja uutta tietoa tulee joka päivä lisää. Jotta tietoähkyltä vältytään, on tärkeää, että työtehtävät on organisoitu. monday.comilla on mahdollista kirjata päivittäiset työtehtävät, lisätä työtehtävään prioriteetti sekä tieto siitä, missä tilanteessa kukin tehtävä on.

Katso kaikki templatet

monday.com mobiilissa ja tietokoneella

Delegointi on ketterää ja se säästää aikaa

Tehtävien delegointi työelämässä on arkipäivää. Delegointi saattaa tapahtua suullisesti, sähköpostin välityksellä tai jonkin ohjelmiston välityksellä. monday.comilla delegointi tapahtuu hiiren klikkauksella. monday.comissa saa määriteltyä kullekin tehtävälle tekijän. Tekijöitä voi olla yksi tai useita, tai vaikka kokonainen tiimi. Samaan paikkaan on mahdollista kirjoittaa tehtävän tarkempi kuvaus sekä tieto siitä, milloin tehtävän on oltava valmis.

monday.com mobiilissa

Tehtävän vastaanottanut henkilö saa tehtävän määräyksestä ilmoituksen monday.comin ilmoitukset-osioon ja omaan sähköpostiinsa. Tehtävän vastaanottanut henkilö pääsee heti työskentelemään annetun tehtävän pariin ja näin aikaa ei mene ylimääräisiin vaiheisiin tai viestinvaihtoon.

monday.com timeline ja kissa

Yksinkertaistaminen kannattaa

On tuttua, että organisaatioilla on monta erilaista ohjelmistoa käytössään. Yleisesti organisaatioilla on käytössään sähköposti- ja pikaviestintään tarkoitettu ohjelmisto sekä taulukkolaskentaohjelmisto eri käyttötarkoituksiin: raportointiin, projektin- ja tehtävienhallintaan, loma- ja poissaolojen seurantaan sekä moneen muuhun käyttötarkoitukseen. Tämän lisäksi on tavallista, että organisaatiosta löytyy kuhunkin alaan erikoistuneita ohjelmistoja. Monen eri ohjelmiston hallinta- ja ylläpito on kallista ja aikaavievää.

monday.com mobiilissa ja koneella vihreä

monday.comissa on mahdollista tehdä lähes kaikki samassa ohjelmistossa. Tämän lisäksi on mahdollista yhdistää eri ohjelmistoja monday.comin kanssa integraatioiden avulla. Integraatio yhdistää halutut osa-alueet ja näin tieto liikkuu sekä päivittyy molempiin suuntiin. Tarjolla on paljon valmiita integraatioita suosittujen ohjelmistojen kanssa, mutta integraatioita voi myös tehdä hyödyntäen avointa rajapintaa.

Katso integraatiot

Varaa maksuton

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenotto­pyyntö.