Tavoitejohtamis­mallin esimerkki­näkymä monday.comissa

 

Toteuta OKR-malli helpommin ja visuaalisemmin monday.comilla

OKR-mallin esimerkkinäkymä monday.comissa

Katso OKR webinaarin tallenne

OKR-malli eli tavoitejohtamismalli on omiaan organisaation strategian jalkautukseen. Määritä tavoitteet, mittaa onnistumista ja tee päätöksiä tuloksiin perustuen.

Kartoitetaan tarpeenne yhdessä

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Maustaja

Käyttötarkoitukset: Tuotannonohjaus, ERP

Digiteam

Käyttötarkoitukset: WorkOS, projektinhallinta

Mehiläinen

Käyttötarkoitukset: IT

Nostemedia

Käyttötarkoitukset: WorkOS, markkinointi

Lyyti

Käyttötarkoitukset: WorkOS, projektinhallinta, HR

Minimani

Käyttötarkoitukset: WorkOS, IT, projektinhallinta

Siivouspalvelu Kota

Käyttötarkoitukset: WorkOS, asiakaspalvelu, HR, CRM

Muotolevy

Käyttötarkoitukset: WorkOS, projektinhallinta, rakennusprojektit, myynti

OKR-johtamismalli

Mikä on OKR?

OKR tulee sanoista Objectives and Key Results ja sillä tarkoitetaan organisaation tavoitejohtamismallia. OKR (Objectives & Key Results) on metodi, jolla pyritään määrittelemään ja seuraamaan nimensä mukaisesti projektin tavoitteita sekä odotettavissa olevia keskeisiä lopputuloksia.

OKR tavoitejohtamismalli koostuu nimensä mukaisesti tavoitteista ja avaintuloksista. Sen pyrkimyksenä on selkeyttää koko organisaatiolle yhteiset tavoitteet ylimmästä johdosta kenttähenkilöstöön. monday.com on kaiken kokoisille organisaatioille sopiva työnhallintajärjestelmä, jolla OKR-mallia voidaan toteuttaa.

Sama järjestelmä sopii PMO:n, HR:n, sovelluskehittäjien, markkinointitiimien, myynnin, projektijohtajien ja yritysjohdon tarpeisiin, minkä ansiosta KPI:t saadaan tuotua reaaliaikaisesti päivittyviin mittaristoihin, mikä mahdollistaa tavoitejohtamismallin toteuttamisen. Huomaa myös valmis OKR template.

monday.com varaa demo

Varaa maksuton konsultaatio

monday.com OKR esittelyssä tutustutaan ohjelmistoon simuloiden kunkin asiakkaan tarvetta. Esittelyssä asiantuntija on luonut valmiiksi räätälöidyn työnkulun siitä, millainen haluttu prosessi on monday.comissa.

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta tai soita meille:

Varaa demo

monday.com mobiilissa ja koneella vihreä

OKR:n hyödyt ja tehtävät

  • Lisätä läpinäkyvyyttä
  • Auttaa työntekijöitä keskittymään työssä tavoitteiden saavuttamista edesauttaviin asioihin
  • Objective (tavoite) vastaa kysymykseen “mihin haluamme mennä?”
  • Key results (avaintulokset) vastaa kysymykseen “miten voimme mitata, että pääsemme siihen tavoitteeseen?”

Jos olet etsinyt ratkaisua liiketoiminta­tavoitteidesi hallintaan, olet todennäköisesti törmännyt OKR:ään, suosittuun tavoitteiden asettamis­menetelmään. OKR-menetelmällä asetetaan konkreettisia tavoitteita mitattavissa olevien tulosten saavuttamiseksi ja varmistetaan samalla tiimin läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus.

monday.com WorkOS

OKR tavoitteet

Tavoitteiden mittaus on mahdollista:

  • Yrityksen tasolla
  • Tiimin tasolla
  • Henkilökohtaisella tasolla

Tavoitteet on mahdollista mitata minkä tahansa valitun aikakehyksen mukaan, tyypillisesti vuosineljänneksittäin.

monday.com kaikilla laitteilla

Yleinen kompastuskivi OKR tavoite­johtamis­mallin käyttöönotossa

Yleinen kompastuskivi on, että asetetaan liian paljon tavoitteita. Tavoitteet on asetettu ylhäältä, mutta ne eivät ole linjassa siihen, mitä suoritetaan. Tämä johtaa siihen, ettei oikeasti seurata tavoitteiden edistymistä.

Tehokkaampaa on, että valitaan muutama asia jota organisaatio haluaa seurata ja tämän jälkeen pilkotaan tavoitteet niin, että tiimit tietävät kuukausitasolla, mitä heiltä odotetaan. monday.comin avulla tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja seuranta tapahtuu ketterästi hyödyntäen connect board sekä mirror-ominaisuutta. Näiden ominaisuuksien avulla on mahdollista peilata tietoa boardilta toiselle.

Projektinhallintamenetelmien standardointi

OKR tavoite­johtami­s­mallin menetelmien standardointi

Tavoitejohtamismallin standardointi luo sujuvampaa yhteistyötä tiimien välillä ja helpottaa tiimin tavoitteeseen pääsyä, sillä asetetut tavoitteet auttavat pääsemään varmemmin maaliin.

Voimme auttaa standardisoimaan prosessit.

Ota yhteyttä

monday.com työnkäyttöjärjestelmä WorkOS

Kokeile ilmaiseksi

monday.com on työn­käyttö­järjestelmä joka antaa muokata prosessin omalla tavallasi!

Paranna tiimisi linjausta, tehokkuutta ja tuottavuutta kustomoimalla mikä tahansa prosessi tarpeidesi mukaan.

Aloita kokeilu

OKR mittaristojen käyttö

OKR - Tavoitteet ja keskeiset tulokset

OKR:ssä on kaksi päätermiä, mitkä ovat tärkeää tuntea: tavoitteet ja keskeiset tulokset. Nämä antavat työntekijälle mahdollisuuden priorisoida, kohdistaa ja mitata työnsä tuloksia.

Tavoitteet liittyvät tiettyihin, ajallisesti sidottuihin tavoitteisiin yritykselle, tiimille ja työntekijälle. Keskeiset tulokset ovat tavoitteita tai virstanpylväitä, jotka on saatettava päätökseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

monday.com työkalu

Kvartaali kerrallaan kohti tavoitteita

Tavoitejohtamismalliin tavoitteet asetetaan kvartaaleittain. Yksittäinen tehtävä on mahdollista jakaa pienempiin osiin ja eri osille on mahdollista määrittää eri tekijät. Joustava tehtävän määritys on olennaista ja tärkeää, sillä organisaatioissa tilanteet muuttuvat nopealla syklillä.

OKR Dashboard

Muuta kirjaamasi data visuaaliseksi mittaristoksi

monday.comilla on mahdollista muuttaa kirjaamasi data visuaaliseen muotoon. Kaaviot, diagrammit ja luvut voi viedä dashboardiin, visuaaliseen mittaristonäkymään. Siellä näkymän voi rakentaa mieleisekseen visuaalisesti ja joustavasti.

Luo monipuolinen raportointinäkymä yhdistellen tietoa eri boardeista. Visuaalisen näkymän ansiosta on helppo huomata yhdellä silmäyksellä, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy ja millä aikavälillä.

monday.com tiimimme

Hanna Reunanen
Myynti & Account Management
Hanna Reunanen LinkedInhanna.reunanen@seoseon.com+358400411003
Anni Ollikainen
Myynti & Account Management
Anni Ollikainen LinkedInanni.ollikainen@seoseon.com+358400416477
Joonas Jukkara
Konsultointi & CSM
Joonas Jukkara LinkedInjoonas.jukkara@seoseon.com
Antti Sundberg
Kumppanuudet
Antti Sundberg LinkedInantti.sundberg@seoseon.com
Mikael Pakkala
Dev
mikael.pakkala@seoseon.com
Miro Holopainen
Outbound Sales
miro.holopainen@seoseon.com
Varaa maksuton

Tarvitsetko apua vai haluatko varata maksuttoman OKR-konsultaation? Kerro meille!