Mitä verkkokaupan optimointi tarkoittaa?

Verkkokaupan optimointi tarkoittaa verkkokauppaan tehtäviä muutoksia, joilla vaikutetaan positiivisesti käyttökokemukseen ja hakukonenäkyvyyteen. Mahdollisia toimenpiteitä löytyy lukuisia. Toimenpiteiden käyttö on aina sivustokohtaista ja ne priorisoidaan tarpeen mukaan.

Englanniksi verkkokaupan hakukoneoptimointi tunnetaan nimellä ”E-commerce SEO”.

Miksi verkkokaupan hakukone­optimointi on tärkeää?

Verkkokaupan hakukoneoptimointi on tärkeää, jotta kuluttajat löytävät palvelusi tai tuotteesi hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista. Kun verkkosivullesi tehdään tarvittavat tekniset ja sisällölliset muutokset, juuri näin tulee tapahtumaan.

Verkkokaupalle hakukoneoptimointi on usein kustannustehokkain ratkaisu löytää uusia asiakkaita. Orgaaninen liikenne tarjoaa usein myös parhaan konversioprosentin.

Toisaalta pelkkä verkkosivujen hakukoneille optimointi ei ole riittävää, sillä vähintään yhtä ratkaisevaa on käytettävyys, navigointi ja yleinen käyttökokemus. Kun nämä kaikki tekijät yhdistetään, niin lopputuloksena on todellinen myyntikone, joka vielä kaiken lisäksi on helppo löytää suoraan hakukoneiden orgaanisista tuloksista.

Lisäksi ei voi myöskään pois sulkea muita hyötyjä, jotka tulevat myöskin paremman hakukonenäkyvyyden kautta. Kun asiakkaat löytävät yrityksesi itse luonnollisista tuloksista, niin säästät tai tehostat samalla muuta markkinointiasi. Esimerkiksi hakusanamainontaan käytetystä pääomasta on tällöin mahdollista karsia ja tämän lisäksi brändiuskottavuus paranee.

Mitä verkkokaupan hakukone­optimointi on käytännössä?

Käytännössä verkkokaupan hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen eri laatikkoon, jotka ovat hakukonenäkyvyyden maksimointi ja käyttäjäystävällisyyden kohentaminen.

Jokaisessa prosessin vaiheessa kummatkin asiat on otettava huomioon ja tasapainoteltava siten sivustolle sopivin ratkaisu, sillä hyvä hakukonenäkyvyys ei riitä, jos kauppa ei käy.

Hakukone­optimointi verkkokaupoille tarkoittaa muun muassa seuraavia muutoksia:

Avainsanojen suunnittelu

Avainsanojen suunnittelu

Avainsanojen suunnittelu on toimenpide, jossa kartoitetaan parhaimmat avainsanat ja niiden variaatiot, joilla pyritään sijoittumaan muita paremmin hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa.

Tämä on hakukoneoptimoinnin kannalta kategorioiden jaottelun ohessa yksi ehdottomasti tärkeimmistä vaiheista, joista myös lopullinen menestys riippuu paljonkin.

Avainsanojen suunnittelussa otetaan huomioon useita erilaisia seikkoja, kuten verkkokaupan tulevaisuuden suunnitelmat, liikenteen määrä, sivuston luotettavuus, käytettävyys ja kilpailijat.

Yhdessä näiden tekijöiden perusteella tehdään johtopäätökset ja mietitään tuottavimmat avainsanat, joilla kilpailu on mahdollista.

Kategorioiden suunnittelu

Kategorioiden suunnittelu

Kategorioiden suunnittelu on luonnollisesti todella oleellinen asia paitsi hakukonenäkyvyyden, myös sivuston käytettävyyden kannalta. Kategoriat pyritään jakamaan siten, että halutut avainsanat voidaan jakaa eri kategorioihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Toisaalta kompromisseja täytyy tehdä usein oikeissa paikoissa, jotta sivuston käytettävyys tai konversioaste ei heikkene. Onnistunut kategorioiden suunnittelu helpottaa huomattavasti muita hakukoneoptimoinnin vaiheita sekä on käyttäjän kannalta hyvä. Tästä syystä suunnitteluvaiheeseen on syytä käyttää riittävästi resursseja.

Kategoriakuvaukset

Kategoriakuvaukset

Kategoriasivut ovat verkkokaupan tärkeimpiä sivuja hakukoneoptimoinnin kannalta. Sivuille saadaan lisättyä paljon hyödyllistä, hakusanoille optimoitua tekstisisältöä, minkä ansiosta ne saadaan nostettua korkeammalle hakutuloksissa.

Usein jopa kaikista suurimmilla sivustoilla nämä tekstit tehdään pelkästään hakukonenäkyvyyden parantamiseksi, mutta näin ei välttämättä tarvitse olla.

Kategoriakuvauksissa voidaan tuoda esille asiakkaan kannalta hyödyllisiä asioita ja tietoa, jotka voivat vaikutta positiivisesti ostopäätökseen. Hyvin toteutetut kategorioiden kuvaukset ovat siis nekin parhaillaan hyviä sekä käyttäjälle että hakukoneille.

Jos sinulla on nyt vain muutaman lauseen mittaiset kategoriakuvaukset, voimme luvata, että laadukkaalla lisäsisällöllä tulet saavuttamaan paremmat sijoitukset Googlen hakutuloksissa.

Tuotteiden nimien optimointi

Tuotteiden nimien optimointi

Tuotteiden nimien optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että ne ovat oikealla kielellä, oikeassa muodossa ja niissä annetaan yleisen verkkokaupan linjauksen mukaan oleelliset tiedot esille.

Tuotenimillä on usein merkittävä vaikutus sivuston käytettävyyteen ja esimerkiksi sisäisen tuotehaun toimivuuteen. Oikein nimetyt tuotteet löytyvät paremmin myös hakukoneiden tuloksista.

Tuotekuvaukset

Tuotekuvaukset

Verkkokaupan tuotekuvaukset ovat asiakaspalvelua parhaillaan. Niiden avulla annat asiakkaalle ostopäätökseen vaikuttavat tiedot jo ennen kuin varsinaisia kysymyksiä herää. Lisäksi oikeiden avainsanojen käyttö kuvauksissa vaikuttaa näiden orgaaniseen hakunäkyvyyteen.

Mitä selkeämpi kuvaus on ja mitä vähemmän asiakkaalle annetaan syitä epäillä tuotteen ominaisuuksia, niin sitä varmemmin myös kauppa toteutuu.

Verkkokaupan hakukoneoptimointi ja tuotekuvaukset, kulkevat nekin käsi kädessä. Tuotehakusanojen valitseminen ja käyttäminen teksteissä on erittäin tärkeää, sillä ilman niitä tuotteiden löytyminen Googlen orgaanisten hakutulosten kärjestä sopivilla hakusanoilla on erittäin epätodennäköistä.

Verkkokaupan sivujen otsikot

Sivujen otsikot

Verkkosivujen otsikot vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen ja klikkiprosenttiin ratkaisevasti, sillä onhan se ensimmäinen asia, jonka asiakas hakukoneiden tuloksissa näkee.

Tästä syystä sivujen otsikot tulee olla optimoitu oikeille avainsanoille ja siten, että ne vastaavat tarkasti sivuston sisältöä. Tämän takia sivujen otsikoiden optimointi on heti hakusanatutkimuksen jälkeen seuraava toimenpide verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa. Ohjeistuksen sivujen otsikoille löydät täältä.

Sivujen meta-kuvaukset

Sivujen meta-kuvaukset

Meta-kuvaukset eivät vaikuta hakukonesijoituksiin, mutta hakukonenäkyvyyteen ne sen sijasta vaikuttavat. Meta-kuvauksessa annetaan asiakkaalle otsikkoa enemmän tietoa.

Kuvauksessa tulisi kertoa, mitä kyseisellä sivulla oikeastaan on ja korostaa klikkaukseen tai ostopäätökseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä.

Käytännössä nämä ovat asioita, joilla erottaudut kilpailijoista ja herätät luottamusta asiakkaassa. Klikkiprosenttien noustessa, saat myös paremman hyödyn irti hyvistä Google sijoituksistasi. Lue myös tarkemmat ohjeet meta-kuvauksille.

Verkkokaupan linkkien rakennus

Linkkien rakennus

Verkkosivujen sisäinen ja ulkoinen linkitys vaikuttaa merkittävästi sivuston käytettävyyteen, liikenteeseen, verkkonäkyvyyteen ja sen luotettavuuteen hakukoneiden silmissä.

Parempi luottavuus tarkoittaa usein pienempiä toimenpiteitä muun hakukoneoptimoinnin osalta, kun taas liikenne, parempi näkyvyys ja käytettävyys luonnollisesti edistävät myyntiä.

Verkkokauppasivuston ollessa laaja tulee linkkien rakennus olemaan eniten aikaa vaativa osa-alue verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa.

Verkkokaupoille rakennetaan linkkejä samoin kuin normaalille verkkosivustolle, mutta työtä on huomattavasti enemmän sivujen määrästä johtuen. Linkkien rakennuksesta voit lukea lisää linkkien rakennus -sivultamme tai hakukoneoptimointioppaan sivujen ulkoinen hakukoneoptimointi osiosta.

Miten verkkokaupan optimointi tehdään käytännössä?

Hakukoneoptimointi ei ole pakettiratkaisu, vaan se räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Kuitenkin verkkokaupan optimointi voidaan jakaa karkeasti seuraaviin vaiheisiin:

1. SEO-strategia ja mahdollisuuksien kartoitus

Kaiken tulee alkaa harkitulla SEO-strategialla, joka puolestaan noudattaa yleistä markkinointisuunnitelmaa. Tässä vaiheessa tehdään tavoitteita, tarkkaillaan kilpailijoita, sovitaan budjetti ja suunnitellaan, miten projekti on kannattavinta aloittaa kyseisen verkkokaupan kohdalla.

2. Avainsanatutkimus ja kategoriajako

Strategian ollessa valmis voidaan aloittaa hakusanatutkimus ja jakaa tuotteet sopiviin kategorioihin. Koska näillä kahdella on todella suuri merkitys projektin onnistumisen kannalta, niin ne tulee myös tehdä huolella.

3. Sivujen otsikoiden ja meta-kuvausten optimointi

Hakusanojen ja verkkokauppaan tulevien kategorioiden ollessa suunniteltu, voidaan kategorioiden ja muiden tärkeiden sivujen otsikot ja lyhytkuvaukset päivittää. Jo tässä vaiheessa, jopa ilman kategoriakuvauksia saatetaan yltää hyville sijoituksille satunnaisilla hakusanoilla.

4. Tuotteiden nimien optimointi

Tuotteiden nimien parantaminen lisää myyntiä ja parantaa tuotesivujen sijoituksia hakukoneissa. Kun tuotteillekin on tutkittu parhaat hakusanat, on nimet helppo päivittää. Tuotteiden nimien päivityksen jälkeen tulee vielä tarkastaa, että tuotesivujen otsikot, eli Googlen hakutuloksien otsikkoina näkyvät tekstit ovat myös optimoitu vastaamaan tuotenimeä ja sivun sisältöä.

5. Sisällön optimointi tai sisällöntuotanto

Sisältö tulee optimoida valituille avainsanoille, korvata mahdollinen plagioitu teksti uniikilla ja monissa tapauksissa sisältöä tarvitaan myös lisää. Sisällön tärkeys korostuu esimerkiksi Zalandoa ja Nellyä vertailtaessa.

Työ aloitetaan etusivusta, josta sitten jatketaan hakunäkyvyyden kannalta tärkeimmille sivuille, eli kategoria sivuille. Tämän jälkeen on edessä työläin vaihe, tuotekuvausten kirjoittaminen tai optimointi. Sisällön optimoinnin ja päivityksen yhteydessä myös sivuston sisäinen linkitys optimoidaan mahdollisimman käytännölliseksi ja samalla pystytään tuomaan esille sivuston tärkeimpiä sivuja.

Oikein kirjoitettuna hakukoneoptimoitu sisältö sisältää useita hakulausekkeita, joilla voidaan parantaa vähän hakuja omaavien pitkähäntä hakusanojen sijoituksia ja saada tätä kautta saada myös ne sijoittumaan hakutulosten kärkeen, kuitenkaan heikentämättä päähakusanojen sijoituksia. On myös erittäin tärkeää muistaa, että sisällön tulee olla hyödyllistä myös lukijalle, eikä ainoastaan hakukonesijoitusten kannalta.

6. Linkkien rakennus (jatkuva työvaihe)

Linkkien rakennus on työläin työvaihe verkkokaupan hakukoneoptimoinnissa. Tämän työvaiheen on myös oltava jatkuva, jos hyviä tuloksia halutaan saavuttaa. Ilman linkkien rakennustakin satunnaisilla hakusanoilla voidaan päästä hyville sijoituksille, mutta paljon kilpailua omaavilla hakusanoilla ei etusivulle ole asiaa, ilman linkkejä.

Sivuston ollessa erittäin suuri, eli verkkokaupalla ollessa paljon sivuja, korostuu linkkien tärkeys entisestään. Hakukoneoptimoinnin keskittyessä satoihin hakusanoihin, on linkkejä rakennettava vähintään kaikille optimoitaville sivuille. Etusivun linkit parantavat koko sivuston näkyvyyttä, domainin kartuttaessa luotettavuutta, kun sisäsivuille johtavilla linkeillä ja niiden ankkurisanoilla päästään vaikuttamaan sivukohtaisiin hakusanasijoituksiin.

Linkki tutkimus on suuri osa työtä ja projektin alussa tarvitaankin usein enemmän aikaa, jotta kilpailijoiden laadukkaat linkit saadaan tutkittua ja tämän jälkeen mahdolliset linkit tehtyä. Tutustu tarkemmin linkkien rakennuksen toimenpiteisiin täällä.

7. Tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteet

Digitaalinen markkinointi ei ole tehokasta ilman tulosten mittaamista. Tässä vaiheessa tarkastetaan tavoitteet ja tapahtuneet muutokset sekä tehdään jatkotoimenpiteet niiden pohjalta.

8. Testaus ja uuden kehittäminen

Testaaminen ja kehittäminen kuuluvat olennaisena osana hakukoneoptimointiinkin. Ilman mitattavia tuloksia toimintaa ei voida kehittää tuottavammaksi.

Esimerkiksi sijoitusten seurannan kautta näemme, mitkä hakusanat johtavat konversioihin ja pystymme priorisoimaan nämä sivut linkkien rakennuksen puolella. Toinen selkeä tilanne on sivujen bounce raten seuraaminen, sen ollessa korkea on sivussa itsessään, jotain pielessä (ulkoasu, latausaika, sisältö…) tai sivu ei ole sitä, minne vierailijat ovat itsensä esimerkiksi linkin kautta klikanneet.

Jos tuntuu, että verkkokauppasi ei tuota maksimaalista tulosta, lue lisää konversio-optimoinnista ja ota sitten meihin yhteyttä.

Onko hakukoneoptimointi verkkokaupoille hyvä investointi?

Onko hakukone­optimointi verkkokaupoille hyvä investointi?

Hakukoneoptimointi verkkokaupoille on oleellinen osa kokonaisvaltaista verkkonäkyvyyttä, jonka takia sen tulisi aina toimia osana muuta markkinointia. Hyvänä investointina sen voi nähdä useasta eri perspektiivistä, mutta yleisesti se on kustannustehokkain tapa saada uusia asiakkaita verkosta pitkällä tähtäimellä.

Lisäksi järkevästi suunniteltu ja oikein toteutettu hakukoneoptimointi antaa sinulle vuosia kestäviä tuloksia ja siten käytännössä ilmaista liikennettä. Lisäksi muun muassa yhdistetty verkkokaupan hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta voivat kasvattaa yrityksesi luotettavuutta huomattavasti, kun sivustosi löytyvät sekä maksetuista että orgaanisista tuloksista.

Google Ads -mainonta on usein hyvä keino saada kauppaa nopeasti aikaiseksi ja se auttaa myös löytämään hakukoneoptimointiin kaikista tuottavimmat avainsanat. Lopullinen tuotto riippuu kuitenkin pitkälti asiakkaan elinkaariarvosta (Customer Lifetime Value).

Miten hyvä verkkokaupan hakukone­optimointi eroaa huonosta?

Kuten aikaisemmin tässäkin tekstissä mainittiin niin, asiakaslähtöisyys on otettava huomioon optimointia tehdessä. Huono hakukoneoptimointi tarkoittaa, että keskitytään pelkästään sijoituksiin ottamatta huomioon esimerkiksi avainsanojen käytettävyyttä, vaikeusastetta, niillä saatua liikennettä tai avainsanojen tuottamia konversioita. Lisäksi huono optimointi voi tarkoittaa kiellettyjen tekniikoiden käyttöä, kuten vaikkapa maksettuja linkkipaketteja tai muita vilppejä.

Hyvin toteutettu optimointi puolestaan käsittää kaikki nämä asiat sekä siinä otetaan huomioon myös kilpailijat, optimaalinen avainsanojen määrä, yleinen markkinointistrategia ja yrityksen SEO-strategia. Eli, kun olet valitsemassa hakukoneoptimointikonsulttia, niin et halua kuulla lupauksia taatuista ensimmäisistä Google-sijoituksista, linkkipaketeista tai muistakaan taikatempuista. Vaan partnerin, joka osaa kertoa sinulle kaikki eri vaiheet, miksi niin tehdään ja mitä sillä pyritään saavuttamaan.

Mitä voit odottaa verkkokaupan hakukone­optimoinnilta?

  • Enemmän liikennettä orgaanisista hauista
  • Loistavan tuoton sijoitetulle pääomalle
  • Selkeitä raportteja, joista näet kehityksen itse

Lue tarkemmin palveluistamme hakukoneoptimointipalvelut sivultamme tai lähetä tarjouspyyntö jo nyt.

Yhteydenottopyyntö

Haluan kuulla lisää

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä