Mikä ihmeen SOME?

Terminä sosiaalisen median markkinointi ja mainonta kattaa alleen hyvin paljon eri asioita. Mainontaa voidaan tehdä somessa niin konversiot ja myynti mielessä kuin myös brändinrakennusta ajatellen.

Tyypillisiä esimerkkejä toimivista SOME-kanavista yrityksille ovat Facebook, LinkedIn, Twitter ja Instagram, mutta tulokkaat kuten Snapchat ja Pinterest voivat olla nekin harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja joissakin tapauksissa.

Sosiaalisen median markkinointi on parhaimmillaan mielenkiintoista, hyödyllistä ja mitattavaa sekä pysyvä osa yrityksen markkinointipalettia.

Asiakkaiden tavoittaminen SOMEsta

Ole siellä missä asiakkaasikin ovat

Hyvin suuri osa suomalaisista on tavoitettavissa sosiaalisen median kanavista ikään tai sukupuoleen katsomatta. SOME-mainonta on tehokas keino herättää keskustelua kohderyhmissä ja niiden ulkopuolella.

Mainonta sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen, joista toinen on maksettu mainonta ja toinen yrityksen some-profiilin tai sivun ylläpito sekä keskustelun ohjaaminen.

Maksettua sosiaalisen median mainontaa voidaan tehdä Google Ads -mainonnan tapaan hyvinkin tulostavoitteisesti ja asiakkaan hankintahintaan keskittyen.

Toisaalta yrityksen oman Facebook-sivun tai muiden profiilien aktiivinen ylläpito voi rakentaa hyvin luottamusta oman kohderyhmän keskuudessa ja sen ansiosta potentiaalisia asiakkaita voidaan parhaillaan aktivoida mukaan vuoropuheluun.

Sosiaalisen median mainonnan tavoitteet

SOME-mainontaan ei löydy ikinä pakettiratkaisua tai valmista kaavaa, joka sopisi kaikille. Sen takia tavoitteet kannattaa määritellä hyvin jo alusta alkaen ja testata mitkä vaihtoehdot istuvat markkinointimixiin parhaiten.

Listasimme alle muutamia esimerkkejä, miten sitä on mahdollista tehdä käytännössä.

Julkaisun mainostaminen - SOME

Julkaisun mainostaminen

Jos julkaiset yrityksen Facebook-sivulla toimivaa ja laadukasta materiaalia, niin haluat sen tavoittavan mahdollisimman paljon ihmisiä. Julkaisut voivat olla tekstiä, kuvia, videota tai vaikka blogiartikkeleita ja ne voidaan kohdistaa esimerkiksi nykyisille seuraajillesi tai sitten muilla kohdennuksilla sopiville kohderyhmille.

Julkaisujen mainostaminen on käytännössä aina osa toimivaa sisältömarkkinointia, sillä laadukasta sisältöä on turha tehdä, jos sitä ei löydä kukaan.

Facebook-sivun mainostaminen

Facebook-sivun mainostaminen

Facebook-sivun mainostaminen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos SOME-kanavasi ylläpito on jo hyvin hanskassa.

Ehkä käyt aktiivista vuoropuhelua nykyisten seuraajien kanssa tai julkaisemasi sisällöt aktivoivat tykkääjät kerta toisensa perään? Tässä tapauksessa Facebook-sivun tykkääjämääriä kannattaa kasvattaa.

Verkkosivuliikenteen lisääminen

Verkkosivuliikenteen lisääminen

Sosiaalisessa mediassa voit kohdentaa ja näyttää mainoksia Display-mainonnan tapaan. Tässä ajatuksena on tavoittaa mielenkiintoisella mainoksella oma kohderyhmä mahdollisimman tehokkaasti ja ohjata heidät yrityksen sivuille tai verkkokauppaan.

Tämä toimii ajatuksena erityisesti silloin, kun tiedät verkkopalvelusi konvertoivan hyvin ja tarvitset nyt vain enemmän liikennettä. Jos tavoitat oikealla mainoksella oikeat ihmiset, niin myös myyntisi todennäköisesti kasvaa.

SOME ja konversiot

Konversiot

Sosiaalisen median mainonnalla voidaan metsästää ostavia asiakkaita lähes kuten hakusanamainonnalla. Jos ajatuksena on löytää mahdollisimman monta ostavaa asiakasta tietyllä euromäärällä, niin haluat mitata konversioita ja kohdentaa mainontaa niiden perusteella.

Tämän pitäisi olla päätavoite erityisesti uudemmilla verkkokaupoilla, jotka pelaavat rajoitetulla markkinointibudjetilla.

Sosiaalisen median sovellukset

Sovelluksen mainostaminen

Kuten laadukkaan sisällönkin kohdalla, niin hyväkin sovellus on arvoton, jos sitä ei käytä kukaan. Muun muassa Facebookissa voit tavoittaa ihmisiä erityisesti silloin, kun heillä on käsissään ylimääräistä aikaa. Tämä on mitä parhain tilaisuus tarjota heille hyödyllistä sovellusta heitä kiinnostavaan aihepiiriin liittyen.

Voit tarjota mainosten yhteydessä sovelluksen latausmahdollisuutta ja mitata onnistumista latauskertojen määrässä.

Tapahtumien mainonta SOMEssa

Tapahtumien mainonta

Erilaiset tapahtumat ja tempaukset voivat olla tehokas markkinointikeino saavuttaa huomiota. Facebook-mainonnan avulla voit saada ihmiset puhumaan tilaisuudesta etukäteen ja kerätä arvokkaita ilmoittautumisia jo hyvissä ajoin ennen H-hetkeä.

Tapahtumien mainonta Facebookissa on usein toimiva vaihtoehto myös sen takia, että käyttäjät saavat automaattisia ilmoituksia tapahtuman lähestyessä (joista mainostaja ei joudu enää maksamaan).

Videomainonta sosiaalisessa mediassa

Videomainonta

Facebookin videomainonta on nykyisin varsin tehokas keino tavoittaa ihmisiä. Yksi syy tähän on erityisesti se, että videot alkavat pyörimään itsestään.

Vaikka hyvän ja kiinnostavan videon tekeminen ei ole missään määrin helppo tehtävä, niin Facebook on yksi parhaista kanavista sen levittämiseen.

Sosiaalisen median mainonta ja sen kohdistaminen

Sosiaalisen median mainonnassa onnistuminen ei ole kiinni ainoastaan hyvästä ideasta ja laadukkaasta sisällöstä. Koska somessa ovat nykyisin lähes kaikki, niin mainonnan kohdistaminen on entistä tärkeämmässä roolissa.

Kuten muukin digitaalinen mainonta, myös Facebookissa on mahdollista valita lukuisista eri kohdistusvaihtoehdoista. Voit näyttää mainoksiasi esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden, iän, sukupuolen tai sijainnin perusteella tai valita tehdä muita valintoja kohdistaaksesi sisällöt oikeille yleisöille.

Kohdistuksien kohdalla haluat ajatella ainakin seuraavia asioita:

  • Mikä on kohderyhmä, joka mainonnalla halutaan tavoittaa?
  • Minkälaisia asiakkaita tähän kohderyhmään kuuluu ja miten räätälöit mainontaa heille? (asiakasprofiilit)
  • Vastaako kohdennukset tavoitteitasi?
  • Aloita riittävän laajoilla kohdistuksilla, jotta löydät toimivat asiat paremmin

Kuinka voimme auttaa yritystäsi SOME-mainonnassa?

  • Jos haluat apua mainonnan suunnitteluun ja sen jatkuvaan optimointiin
  • Haluat tietää paremmin, mitä asiakkaat sivuillasi tekevät ja miten mainonnasta saadaan enemmän irti: Analytiikka

Yhteydenottopyyntö

Haluan kuulla lisää

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä

SEOSEON Digitoimisto on nyt
Kamu Digital!

 

Miro Kamu Digital

kamu logo valkoinen

Siirry kamun sivustolle