Mitä sisältömarkkinointi oikeastaan edes tarkoittaa?

Vaikka sisältömarkkinointi tarkoittaa terminä hyvin eri asioita eri markkinoijille, perusajatus on aina sama.

Lähtökohtana tulee olla asiakas ja hänen tarpeensa – ei yrityksen viesti.

Sisältö voi olla yhtä hyvin blogikirjoitus, työkalu, video, ladattava esite, sähköpostiviesti tai vaikka Facebook-päivitys.

Jotta sisältömarkkinoinnilla voidaan saada tuloksia, sen on oltava johdonmukaista, jatkuvaa ja tavoitteellista. Tämä on mahdollista vain, tuloksia mittaamalla.

Parhaimmillaan sisältömarkkinointi on niin hyödyllistä, että asiakkaat etsivät, käyttävät ja jakavat julkaisemaasi sisältöä puolestasi. Näin tapahtuessa, myös sen tehokkuus on erittäin vertailukelpoinen kulu/tuotto näkökulmasta minkä tahansa muun kanavan kanssa.

Sisältömarkkinointi termin määritelmä englanniksi:

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.”

Toimiva sisältömarkkinointi EI ole tuuripeliä

Kun sisältömarkkinointiin on tarkoitus panostaa aikaa tai rahaa, on oleellista selvittää, minkälaista sisältö kohderyhmäsi etsii ja haluaa. Muuten se ei toimi.

Vastaavasti sisällöntuotannon tulisi perustua ennakkoon tehtyyn strategiaan. Tuloksia on tärkeää mitata samalla tavoin kuin muussakin digitaalisessa markkinoinnissa.

Onnistuneen sisältömarkkinoinnin peruslähtökohdat:

  • Mitä ongelmia asiakkaillasi on ostoprosessin eri vaiheissa?
  • Voitko helpottaa esimerkiksi palveluiden vertailua?
  • Voitko koukuttaa asiakkaan ilmaisella työkalulla?
  • Kuinka asiakkaasi löytävät sisältösi ja onko sen tuottaminen vaivan arvoista?
  • Miten sisältömarkkinoinnilla päästään tavoitteisiin ja kuinka tehokkuutta mitataan?
  • Onko yritykselläsi riittävästi resursseja jatkuvaan ja johdonmukaiseen sisällöntuotantoon?

Yleisin ongelma siihen, miksi sisältömarkkinoinnista ei saada hyviä tuloksia, on heikosti mietitty strategia ja puutteellinen ymmärrys siitä, mitä kohderyhmä todellisuudessa haluaa.

Esimerkiksi, yrityksen blogin tulisi aina olla sisältömarkkinointia, mutta valitettavan usein yritysten tuottama sisältö suunnitellaan vain yrityksen omien tarpeiden perusteella. Tästä seurauksena on se, että sisällöntuotantoon saatetaan käyttää paljonkin resursseja, mutta kirjoitukset jäävät tarpeettomiksi verkonpainoiksi.

Olipa kyse sitten blogista tai videosta, aiheet tulisi miettiä sen pohjalta, mitä asiakkaasi verkosta etsivät.

Esimerkkejä sisältö­markkinoinnista

Tässä joitakin hyvin yleisiä, mutta edelleen toimivia keinoja tehdä sisältömarkkinointia:

Sisältömarkkinointi blogissa

Yritysblogi

Yrityksen oma blogi on hyvä sekä usein luonnollisin kanava aloittaa sisältömarkkinointi. Blogin avulla voidaan vastata kohderyhmän kysymyksiin, tarjota hyödyllistä tuotteisiin tai palveluihin liittyvää tietoa sekä parantaa samalla yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa. Vaikka yritysblogin aloittaminen on helppoa, niin tuloksia saadaan ainoastaan järjestelmällisellä ja tavoitteellisella tekemisellä.

Hyödyllisten videoiden markkinointi

Videot

Erityisesti sosiaalisen median markkinoinnissa erilaiset videot toimivat nykyisin todella hyvin ja keräävät usein näkyvyyttä huomattavasti tylsiä blogilinkkejä enemmän. Tyypillinen esimerkki toimivasta videosisältömarkkinoinnista voisi olla erilaiset opetusvideot tai hauskat mainospätkät, joiden ensisijaisena tarkoituksena on saada asiakas viihtymään.

Oppaat sisältömarkkinoinnissa

Oppaat ja ladattava sisältö

Erilaiset läheisesti yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyvät oppaat ovat usein luonnollinen tapa jakaa asiakkaalle rahanarvoista sisältöä ilmaiseksi. Esimerkiksi, lakitoimisto voisi harkita paljon kysyttyjen (mutta vähän aikaa vaativien) sopimus- ym. asiakirjapohjien jakamista ilmaiseksi, jos tästä saadaan arvokas liidi tulevaisuutta varten.

Verkkoseminaarit eli webinaarit

Verkkoseminaarit

Verkkoseminaarit (eli webinaarit) vaativat toteuttajaltaan usein hieman enemmän, mutta ne ovat tehokas vaihtoehto erityisesti kun yrityksen tuote tai palvelu on hankalasti ymmärrettävä. Esimerkiksi, asiantuntijapalvelu voi esitellä webinaareissa omaa osaamistaan sekä tuoda samalla esiin ne syyt, mitkä erottavat maksullisen palvelun ilmaisesta.

Sisältömarkkinoinnin aloittaminen

Kuinka päästä alkuun sisältö­markkinoinnissa?

1. Selvitä mihin kysymyksiin asiakkaasi etsivät vastauksia ostoketjun eri vaiheissa: Avainsanatutkimus

2. Luo selkeä strategia siihen mitä sisältömarkkinoinnilla on tarkoitus saavuttaa ja kuinka sitä käytännössä tehdään: Sisältöstrategia

3. Jos yrityksesi on jo panostanut merkittävästi sisältöihin, selvitä kuinka hyvin nämä palvelevat uutta strategiaa ja voisiko esimerkiksi niiden löydettävyyttä parantaa: Hakukoneoptimointi

4. Johdonmukainen sisällöntuotanto, joka löytyy myös hakukoneista: Hakukoneoptimoitu sisältö

Herättikö tämä kirjoitus kysymyksiä? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Yhteydenottopyyntö

Haluan kuulla lisää

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä

SEOSEON Digitoimisto on nyt
Kamu Digital!

 

Miro Kamu Digital

kamu logo valkoinen

Siirry kamun sivustolle