Natiivimainonta on yksi uusimmista digitaalisen markkinoinnin termeistä, joka on hakenut merkitystään viimeisen muutaman vuoden ajan. Lyhykäisyydessään natiivi tässä tarkoittaa kuitenkin sitä, että mainostaja käyttää hyväkseen jonkin tunnetun median julkaisutilaa ja tavoittaa siten suuremman yleisön ihmisiä. Yleisin esimerkki tästä on verkkomedian sivuilla julkaistu artikkeli, joka sisältää tuotesijoittelua tai mainoksen.

”Natiivi­mainonta on digitaa­lisen markki­nointi­vies­tinnän muoto, jossa mainos­taja saa käyt­töön­sä tilaa, joka on totutusti kuulunut median omalle sisällölle.”

Näin termin määritteli muun muassa IAB natiivimainonnan-oppaassa.

Natiivimainonta voi siis tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin advertoriaali, mutta jälkimmäinen termi on usein totuttu yhdistämään printtimediaan, kun taas natiivimainonnalla tarkoitetaan poikkeuksetta digitaalisia medioita. Natiivista voisi käyttää yhtä hyvin myös termiä ”maksettu sisältömarkkinoiti”.

Esimerkki natiivimainoksesta:

Natiivimainos esimerkki

Onko natiivimainonta pelkästään hyvin markkinoitu trendisana vai tuottavaa tekemistä?

Viimeisen vuoden ajan natiivimainontaa on terminä rummutettu lähes jokaisen digitoimiston ja mediatalon toimesta. Siitä on selkeästi yritetty rakentaa helposti myytävä tuote, jonka ansiosta yritykset löytäisivät advertoriaalit uudelleen osaksi markkinointimixiä.

Natiivimainonnasta mielenkiintoisen vaihtoehdon on tehnyt (ja tekee edelleen) se, että siinä yhdistyvät tietyllä tavalla yrityksen oma tekeminen, luotettava media ja kuluttajan aktiivisuus. Sen ansiosta natiivimainonta ei katkaise Display-mainonnan tavoin asiakkaan verkkosurffailua ja yritys hyötyy median auktoriteetista.

Natiivimainonta- Yritys, media, kuluttaja

Siinä missä sisältömarkkinointia usein tehdään lähinnä yrityksen omissa medioissa, niin natiivimainonan avulla asiakkaita on mahdollista tavoittaa huomattavasti paremmin. Usein sisältömarkkinoinnin kohdalla suuri haaste onkin tavoitettavuus. Muuten hyvin toimivat sisällöt menettävät hyötynsä, jos niitä ei löydä kukaan. Vastaavasti, faktatietoonkin voidaan suhtautua kriittisesti, jos yrityksen omalla medialla ei ole riittävästi auktoriteettia kohdeyleisön silmissä.

Natiivimainos osana sisältöstrategiaa

Natiivimainonta on omassa mediassa tehdyn sisältömarkkinoinnin tapaan pitkäjänteistä työtä ja ennen siihen ryhtymistä kannattaakin huomioida sisäiset resurssit. Toimiva natiivimainonta vaatii useita julkaistuja artikkeleita, jotka aktivoivat lukijoita tai herättävät heidän mielenkiintonsa. Tämä puolestaan vaatii melkoisia ponnisteluja sisällöntuotannon kantilta, koska tylsä mainos ei kiinnosta suositussakaan mediassa julkaistuna. Lisäksi media täytyy valita sen perusteella, mistä kohdeyleisö on helpointa tavoittaa.

Isoin ongelma natiivimainonnan kohdalla on useille yrityksille kuitenkin hinta. Se vain on loppupeleissä melko kallis vaihtoehto moniin muihin kanaviin verrattuna. Erityisesti, jos kohdeyleisö on suppea, niin sen tavoittaminen tehokkaasti ei ole mahdollista monien suosittujen suomalaisten medioiden kautta.

Suurimmat natiivimainonnan hyödyt:

 • Tavoitat potentiaalisia asiakkaita mielenkiintoisella sisällöllä oman median ulkopuolella
 • Voit hyödyntää suositun median auktoriteettia (=luoda näin enemmän painoarvoa artikkelille)
 • Hyvät verkkoadvertoriaalit voivat löytyä Googlen hakutuloksista vielä vuosienkin päästä alkuperäisestä julkaisusta
 • Rakennat yrityksen brändiä ja voit vahvistaa oman mediasi suosiota
 • Voit saada laadukkaita sivustollesi johtavia linkkejä

Isoimmat haasteet natiivimainonnassa:

 • Usein hintava vaihtoehto konversio/tuotto näkökulmasta
 • Vaatii pitkäjänteistä työtä ja erittäin laadukasta sisältöä (=vie resursseja muualta)

Tulosten mittaaminen natiivi­mainonnassa

Natiivimainonnalla saatuja tuloksia voidaan mitata siinä missä muutakin digitaalista mainontaa. Kuitenkin natiivin kohdalla hyötynä ja samalla ongelmana on sen monipuolinen rooli. Usein pelkillä myynnillisillä mittareilla sen hyötyä on melko hankala nähdä. Natiivimainontaa ei kannata tehdä pelkästään kertakonversioita ajatellen, joten myös mittarit täytyy miettiä muut tavoitteet huomioiden.

Ennen mittareiden asettamista, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Onko natiivimainontasi itsenäinen kampanja vai onko sillä rooli suuremmassa kokonaisuudessa?
 • Mikä viesti välitetään ja kenelle? Mistä nämä ihmiset löytyvät ja mikä heitä kiinnostaa?
 • Tavoitteesi tulisi heijastua sisällön suunnitteluun

Kun edellä mainitut asiat ovat kristallinkirkkaana mielessä, myös mainonnan todellinen funktio ja parhaimmat mittarit pitäisi alkaa hahmottumaan.

Natiivimainonnan kohdalla toimivat mittarit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

 1. Myynnilliset mittarit (liidit ja kaupat)
 2. Brändimittarit (esimerkiksi kyselyt)
 3. Kovan datan luvut (klikit, näyttökerrat, jne.).

Tavoitteista ja strategiasta riippuen mittaat näistä tärkeimpiä ja optimoit mainontaa tulosten pohjalta.

Natiivimainonta ja hakukone­näkyvyys

Yksi syy siihen, miksi useat hakukoneoptimoijat ovat kiinnostuneita natiivimainonnasta ja verkkoadvertoriaaleista on linkit. Laadukkaat sivustolle johtavat linkit ovat tärkein yksittäinen hakukonesijoituksiin vaikuttava asia ja siten ne kompensoivat natiivimainoksen suhteellisen kallista hintaa.

Vaikka natiivimainontaa hyödynnytään isossa mittakaavassa sivuston hakukoneoptimointiin, on hyvä pitää mielessä, että tämä sotii Googlen asettamia suosituksia vastaan ja huonossa tapauksessa yrityksesi verkkosivustoa voidaan rankaista tästä. Jos haluat toimia Googlen ohjeiden mukaisesti, niin natiivimainoksiin ja verkkoadvertoriaaleihin tulisi kirjoittaa aina selkeästi, että kyseessä on mainos. Vastaavasti kaikki yrityksen verkkosivustolle johtavat linkit täytyy merkitä nofollow–attribuuteilla, jonka jälkeen Google ei seuraa näitä linkkejä tai anna niille lisäarvoa.

Yhteenveto

Natiivimainonta on tehokas keino vahvistaa yrityksen brändiä ja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita suosituista medioista kiinnostavilla sisällöillä, jotka eivät keskeytä mediakäyttökokemusta. Parhaimmillaan natiivimainonnan avulla vahvistetaan yrityksen oman median auktoriteettia, tehdään kauppaa ja herätetään keskustelua. Se soveltuu erityisesti mainostajille, jotka ovat valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen työhön ja ovat valmiita sijoittamaan huomattavia panoksia onnistumiseen.

Onko sinulla lisää kysymyksiä natiivimainontaan tai mainospaikkohin liittyen? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

OTA YHTEYTTÄ