Markkinoinnin vuosikelloa kutsutaan myös nimillä markkinoinnin vuosisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikalenteri. Mutta mitä tämä markkinoinnin työkalu tai toimintapa tarkoittaa käytännössä?

Tässä artikkelissa pureudumme siihen. Esimerkit näytetään monday.com Work OS työnkäyttöjärjestelmää hyödyntäen.

monday.com Work OS

“A platform built for a new way of working”

monday.com gold partner SEOSEON Digitoimisto

monday.com on koko organisaation työnhallintaohjelmisto. Yksi järjestelmä, jossa jokainen tiimi työskentelee, kommunikoi, seuraa edistymistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

monday.comiin on mahdollista luoda selkeät prosessit kaikille tiimeille organisaation koosta tai alasta riippumatta.
Tutustu monday.comiin

Mitä markkinoinnin vuosikellolla tarkoitetaan?

Markkinoinnin vuosikello on markkinoinnin suunnitteluun kehitetty työkalu tai toimintatapa, jossa merkitään markkinointisuunnitelman tärkeimmät tavoitteet jokaiselle kuukaudelle, sekä toimenpiteet niille markkinointikanaville, joiden avulla tavoitteet halutaan saavuttaa.

Markkinoinnin vuosikellon tehtävänä on auttaa yritystä hahmottamaan markkinointivuoden kokonaisuus ja aikataulut. Suunnitelmaa tehostetaan täydentämällä vuosikelloa tarkemmilla yksityiskohdilla kuluvan vuoden aikana.

Katso Markkinointi suunnittelusta seurantaan webinaarin tallenne

Webinaarissa käymme läpi muun muassa, miten vuosikello yhdistyy markkinoinnin seurannan ja suunnittelun kanssa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Katso tallenne >>

Tehokkaan markkinointi­suunnitelman kriteerit

Hyvin suunniteltu markkinoinnin vuosikello sisältää tai ottaa huomioon vuoden tavoitteet, mittarit, kohderyhmät, budjetin, markkinointikanavat, sisällöntuotannon, toteutustavat, aikataulut ja tulosten seurannan. Kuvassa esimerkki monday.com projektinhallintatyökalusta.

Esimerkki monday.com - markkinoinnin vuosikello

Tavoitteet

Tavoitteet ovat aika itsestään selvä konsepti, eli mitä yritys haluaa markkinoinnillaan saavuttaa vuoden aikana. Kaikki yrityksen toimintaa edistävät asiat tulisi kirjata, eli kuinka brändiä halutaan kasvattaa, miten paljon myyntiä halutaan lisätä, palkataanko lisää väkeä, miten yrityksen toimintaan sijoitetaan jne.

Mittarit

Mittareilla pysytään kartalla siitä, että miten hommat edistyvät. Tämän vuoksi yrityksen tulisi seurata tarkasti markkinoinnin menestymisen mittaamiseen annettuja parametrejä esimerkiksi online-mainonnassa. Kuvassa mittaristo eli dashboardnäkymä monday.com projektinhallintatyökalusta.

Markkinoinnin vuosikalenteri dashboard näkymä

Kohderyhmät

Kohderyhmät muodostavat yrityksen asiakaskunnan ja jos haluat, että eri kohderyhmät ostavat samaa tuotetta tai palvelua, jota tarjoat, niin millä tavoin sinun pitää yrittää tavoittaa heidät? Pelkästään ikäluokat ja sukupuoli vaikuttavat jo hyvin paljon siihen, kuinka samaa tuotetta markkinoidaan eri kohderyhmille. Mutta entä kaupunki vs. maaseutu, poliittinen kanta, kulttuuri jne.? Mitä paremmin ymmärrät kohderyhmiäsi, sitä paremmin pystyt kohdistamaan tulostenseuranta­markkinointiasi tehokkaasti.

Budjetti

Markkinointibudjetointi määrää sen, kuinka paljon sinulla on rahaa käytettävissäsi markkinointiin. Tämä on myös syytä tehdä fiksusti. Oikeaan sesonkiaikaan tehostettu markkinointibudjetti varmistaa sen, että mainoseurosi tekevät tulosta silloin, kun rauta on kuumaa. Lumikolaa on aika turhaa mainostaa isolla rahalla kesäaikaan.

Markkinointikanavat

Markkinointikanavat ovat ne vaihtoehdot, joita käyttämällä saavutat parhaiten kohderyhmäsi. Jos markkinoit varttuneemmalle väestölle, niin mainoksiesi ei kannata odottaa menestyvän Tik Tokin kaltaisessa sovelluksessa, jonka käyttäjäkuntaa ovat nuoremmat ihmiset.

Älä myöskään karta niitä kanavia, joita itse et henkilökohtaisessa elämässä käyttäisi, mutta jonka kautta voit tavoittaa paljon potentiaalisia asiakkaita. Vaikka et itse tykkäisi käyttää Facebookin sosiaalista mediaa, niin sen pois jättäminen omasta markkinointistrategiasta oman henkilökohtaisen asenteen vuoksi ei edistä yrityksesi näkyvyyttä.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, jota markkinoinnilla halutaan välittää asiakkaalle. Jos tuotteesi konsepti on humoristinen, markkinointiviestisi ei tarvitse välttämättä olla kovin jäykkä ja päinvastoin.

Toteutustavat

Toteutustavalla tarkoitetaan niitä metodeja, joilla toteutat markkinointisuunnitelmasi. Jos budjettisi antaa myöden, niin voit harkita esimerkiksi kolmannen osapuolen palkkaamista markkinoinnin tekemiseen. Tämä luonnollisesti maksaa, mutta samalla saat aikaan paljon enemmän työssäsi, koska et käytä kaikkea aikaasi markkinoinnin optimointiin.

Ymmärrettävästi kaikilla yrityksillä ei ole varaa ulkoistaa markkinointia, mutta jos yrityksellä itsellään ei ole ammattitaitoista markkinoijaa talossa, rahansäästö voi jäädä hyvin marginaaliseksi, jos tuotteet eivät myy. ”Do what you do best, delegate the rest”.

Aikataulut

Aikataulut huomioivat yrityksen ja markkinoinnin kannalta tärkeät vaiheet vuoden aikana (tästä lisää seuraavassa luvussa).

aikataulunäkymä vuosikalenteri dashboard

Tulosten seuranta

Tulosten seurannalla tehdään päätelmät siitä, että miten markkinointisuunnitelma onnistui tai epäonnistui ja miten ongelmat voidaan korjata ja tulosta parantaa tulevaisuudessa.

Mitä muuta markkinoinnin vuosikelloon kirjataan?

Vuosikellon tulisi hahmottaa yrityksen markkinoinnin kannalta tärkeät tapahtumat, sesongit muut ajankohtaiset asiat. Muita kirjattavia asioita ovat myös esimerkiksi lomakaudet ja juhlapyhät, jotta markkinointi pyörii luotettavasti myös niiden aikana ja organisaatio muistaa tehdä ennakoitavia toimenpiteitä.

Vuosikellon tietojen perusteella sen laatijan pitäisi pystyä kyetä kehittämään kuukausi- ja jopa viikkokohtaisia markkinointisuunnitelmia ja samalla seuraamaan suunnitelmien toteutumista vuosikellon seuraavaa vaihetta ennakoiden.

Hyviä konkreettisia esimerkkejä kirjattavista asioista ovat esimerkiksi:

  • Messutapahtumat
  • Markkinointikampanjat (joulukampanjat, Hullut Päivät, kevätale jne.)
  • Koulutustilaisuudet
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraukset
  • Strategiamuutokset yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä (myös uusien markkinointityökalujen sekä -kanavien käyttöönotto)

Tehokkaan markkinointi­suunnitelman laatiminen vuosikellon avulla

Markkinoinnin vuosikellon suunnitteluun ei tarvitse tuhlata tuhottomasti aikaa, koska liian tarkka ja yksityiskohtainen suunnittelu harvemmin onnistuu yrityselämässä, varsinkaan pidemmällä aikavälillä. Tästä loistava esimerkki on koronapandemia, joka hetkessä heitti tuhansien yrityksien ja jopa valtioiden suunnitelmat uusiksi ympäri maailmaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vuosikelloa tulisi kehittää ja optimoida jatkuvasti.

Alkuun vuosikelloon kannattaa merkitä lähinnä oleellisimmat asiat, joihin voidaan odottaa vähiten muutoksia ja jotka ovat tärkeimpiä markkinoinnin kannalta ja näitä asiakohtia voidaan sitten tarkentaa aktiivisesti vaikkapa kuukausittain. Tavoitteena on se, että vuosikello on aina vaan tarkempi vuoden lopun lähestyessä. Tätä tavoitellaan tarkkailemalla mm. yllä mainittuja mittareita, jotka päivittyvät vuoden edetessä. Näiden mittareiden antamaa dataa pitää myös osata tulkita, jota varten on hyvä palkata alan ammattilainen tai käyttää asianmukaisia markkinointityökaluja.

Miten markkinoinnin vuosikello helpottaa tavoitteiden saavuttamista?

Vaikka koko vuoden markkinointisuunnitelmaa ei pystykään suunnittelemaan hirveän yksityiskohtaiseksi vuoden alussa, niin sen avulla pystyt piirtämään selkeämmän siluetin sille, miten jokainen markkinointijakso alustavasti etenee. Liian lyhytnäköiset suunnitelmat voivat niiden sujuvuudesta huolimatta tyssätä helposti vaikkapa seuraavassa kuussa tai vuosineljänneksellä, jos sille ei olla kehitetty mitään suunnitelmaa aikaisemman vaiheen jälkeen (eikä samaa suunnitelmaa voi totella sokeasti kuusta toiseen).

Milloin markkinoinnin vuosikello on sinulle hyödyllinen työkalu?

Vuosikello auttaa sinua erityisesti, jos:

  • tarvitset apua markkinointisuunnitelman hahmottamisessa ja budjetoinnissa
  • haluat selvittää ainakin alustavasti aikamääreet, joiden aikana haluat toteuttaa suunnitelmasi
  • haluat selvyyttä siihen, että mitä osa-alueita markkinoinnista pystyt tekemään talon sisällä ja mitä voisit ulkoistaa aliurakoitsijalle
  • haluat tarkemman ja paremmin kohdistetun markkinointisuunnitelman, jota voi optimoida ja päivittää vuoden edetessä
  • pyrit parantamaan organisaatiosi sisäistä kommunikaatiota ja paremmin havainnollistamaan muille sen jäsenille, kuinka haluatte toteuttaa ja parantaa markkinointia sekä saavuttaa nämä tavoitteet

Mitä markkinoinnin vuosikellosta tulee pitää mielessä?

Ennen vuosikellon kehittämistä ja käyttöönottoa selvitä markkinointisi kannalta tärkeimmät tavoitteet. Vuosikellon kehittämis- ja käyttötavat ovat yksilökohtaisia, eli toisten suunnitelmat eivät välttämättä sovi sinulle ja päinvastoin. Tärkeintä on, että suunnitelma toimii, tyyli on vapaa!


Aloita markkinoinnin tehokkaampi koordinointi jo tänään!
monday.com Suomen Gold Partner SEOSEON Digitoimisto

Varaa maksuton konsultaatio

monday.com OKR esittelyssä tutustutaan ohjelmistoon simuloiden kunkin asiakkaan tarvetta. Esittelyssä asiantuntija on luonut valmiiksi räätälöidyn työnkulun siitä, millainen haluttu prosessi on monday.comissa.

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta tai soita meille:

Varaa demo

Lue myös tietopakettimme projektinhallinnasta!