Google on julkistanut uuden ”fact check” (faktojen tarkistus) merkin uutispalvelussaan merkitsemään artikkelit joissa analysoidaan faktojen todenperäisyyttä. Lokakuun 13. päivä julkaistun päivityksen taustalla on pyrkimys helpottaa lukijoita erottamaan faktat fiktiosta tihenevässä uutisvirrassa. Aikaisemmin uutisvirrassa oman merkkinsä ovat saaneet muun muassa:

 • Maksulliset tilaukset
 • Rekisteröitymistä vaativat artikkelit
 • Lehdistötiedotteet
 • Mielipiteet
 • Lukijoiden luoma sisältö
 • Blogit
 • Satiirit

Fact check artikkelit merkitään nyt uudella tagilla.

Fact check artikkelien tunnistamisessa Google käyttää apuna schema.orgin ClaimReview merkkausta. Tämän lisäksi artikkelin tulee noudattaa faktojen tarkistuksen hyviä periaatteita, jotka Google määrittelee seuraavasti:

 • Väitteet ja näiden todenperäisyys täytyy ilmetä artikkelista. Lukijan tulee helposti ymmärtää, mitä on tarkistettuja ja minkälaisiin johtopäätöksiin on päädytty.
 • Analyysin pitää olla läpinäkyvää lähteiden ja tutkimusmetodin osalta. Primäärilähteiden tulee olla esillä.
 • Julkaisevan organisaation tulee olla puolueeton ja organisaation rahoitus ja kytkökset tulee olla selvitettävissä.
 • Julkaisijan pitää tutkia monia väitteitä aihepiirin ympäriltä, eikä sen tule keskittyä yhteen henkilöön tai toimijaan.
 • Artikkelin otsikosta pitää ilmetä mitä väitettä tutkitaan, millaisiin johtopäätöksiin ollaan päädytty tai ilmaista että artikkeli keskittyy väitteiden tarkistamiseen.

Mikäli julkaisija käyttää ClaimReview merkkausta, mutta ei noudata yllä mainittuja periaatteita, saattaa Google sivuuttaa merkkauksen tai pahimmassa tapauksessa jättää sivuston Googlen uutispalvelun ulkopuolelle. Merkkausta on näkyvissä Googlen uutispalvelussa (news.google.com) sekä Googlen uutis- ja sääaplikaation (Google News & Weather App) Android ja iOS –versioissa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Eli yhteenvetona:

Mitä Googlen Fact Check on?

 • Uusi merkintä Googlen uutispalvelussa ja uutisapplikaatiossa
 • Helpottaa entisestään tunnistamaan artikkelityypin
 • Jälleen uusi tapa hyödyntää schema.org merkkausta rikkaan sisältöinformaation välittämiseksi Googlelle (tutustu schema.orgin käyttöön paikallishakujen salaisena aseena täällä)

Mitä Googlen Fact Check ei ole?

 • Googlen Fact Check ei siis tarkista artikkelin sisällön todenperäisyyttä
 • Sillä ei ole merkitystä artikkelien hakukonenäkyvyydelle
 • Se ei näy normaaleissa hakutuloslistauksissa