Moni markkinoija ottaa varmasti innolla vastaan tulevan uudistuksen, jossa mainoksia voi kohdentaa yhä tarkemmin tietylle ryhmälle. Yleisesti käytössä olevat ikään, sukupuoleen, sijaintiin ja kieleen ja moneen muuhun tekijään perustuvat kohdennukset saavat rinnalleen tapahtumiin perustuvan kohdennuksen. Tapahtumiin perustuva kohdennus tarkoittaa sitä, että tiettyyn tapahtumaan osallistuvat ihmiset voidaan segmentoida omaksi kohderyhmäksi mainoksia varten.

Kun käyttäjät ilmoittavat osallistuvansa tai olevansa kiinnostuneita osallistumaan tiettyyn tapahtumaan Facebookin kautta, niin kaikille tapahtumaan osallistuville tai siitä kiinnostuneille voidaan suunnata tarkoin kohdennettua mainontaa. Mukaan voi siis ottaa joko ne, jotka aikovat osallistua tai ne, jotka ovat kiinnostuneita tai molemmat ryhmät.

Mikäli suosikkibrändi on lanseeraamassa uutta tuotetta ja ilmoittaa osallistuvansa lanseeraustapahtumaan, niin tulevaisuudessa saattaa siis alkaa saada yhä tarkemmin kohdennettuja mainoksia asiaan liittyen. Kyseeseen saattaa tulla, vaikka brändin muut tuotteet, tai lähialueen hotelli- ja ravintolapalvelut, jossa lanseeraustilausuus järjestetään. On myös mahdollista koota ryhmä käyttäjistä, jotka ovat viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana osallistuneet tai olleet kiinnostuneita brändin järjestämistä tapahtumista.

Uutta kohdennusta voi myös käyttää tietyn ryhmän rajaamiseen ulos kohdeyleisöstä. Esimerkiksi, jos kaupungissa on musiikkifestivaali ja sinä olet samaan aikaan toisaalla olevan tapahtuman mainostaja, niin musiikkifestivaaleille osallistuvat tai siitä kiinnostuneet voi rajata pois mainoksen kohdeyleisöstä, jos tiedät, että he eivät ehdi ottamaan osaa molempiin tapahtumiin. Tällä tavalla mainokset tavoittavat paremmin kohdeyleisön, koska ne, jotka varmasti eivät pääse paikalle on jo rajattu ulos.

Lähde: http://marketingland.com/facebook-will-let-brands-target-ads-people-rsvped-pages-events-220844