Mitä digitaalisen markkinoinnin palveluista tulisi maksaa? Tähän kysymykseen on varmasti useita eriäviä mielipiteitä niin palveluiden ostajien kuin markkinointitoimistojenkin taholta. Palvelun ostajalla ei ole välttämättä täydellistä käsitystä järkevästä budjetista ja siitä, minkälaisia tuloksia annetulla budjetilla voi odottaa. Vastaavasti digitoimistot usein pimittävät hintojaan kunnes asiakkaan tarpeet on ymmärretty huolellisesti.

Oletko palkkaamassa digitoimistoa esimerkiksi hakukoneoptimointiprojektiin, mutta sekava ja vaihteleva hinnoittelu hämmentää? Tähän kirjoitukseen keräsimme tärkeimpiä numeroita Credon tuoreesta kyselystä, johon vastasi yhteensä 184 digitoimistoa ja konsulttia 19 eri maasta.

Mielenkiintoisia poimintoja kyselyn tuloksista

  • Digitoimistojen keskimääräinen tuntihinta on 153 € – 175 €
  • Yksityiset konsultit veloittavat palveluistaan keskimäärin digitoimistoja vähemmän
  • Ainoastaan strategista suunnittelua tekevät toimistot veloittavat n. 66% enemmän tunnilta kuin toimistot, jotka tekevät toteutusta
  • 2-5 henkilön digitoimistoilla on korkein keskimääräinen tuntiveloitus
  • Tyypillisen projektin minimi kuukausihinta vaihtelee 1000 € – 3000 € välillä

Alan keskimääräinen tuntihinta on 160,20 €

Tarkasteltaessa kyselyn tuloksia maailmanlaajuisesti, kiinnittämättä huomiota digitoimiston kokoon, saadaan alan keskimääräiseksi laskutushinnaksi 160,20 euroa (169,26 dollaria) tunnilta. Tyypillisesti freelancerit laskuttavat toimistoja vähemmän, mutta hieman yllättäen pienet (n. 2-10 henkilön) toimistot laskuttavat eniten tuntia kohden. Sen sijaan projektien minimihinta ja projektien keskimääräinen kuukausihinta kasvavat tasaiset digitoimiston koon kasvaessa.

Digitoimistojen tuntihinnat maailmalla

Alan keskimääräinen tuntihinta

Toimiston koko (henkilöä)Keskim. tuntihintaKeskim. minimi kuukausibudjettiKeskim. minimihinta projektille
1$153.75$1,207.69$1,442.86
2-5$185.49$1,921.05$1,976.74
6-10$184.64$2,000.00$2,454.55
11-20$160.83$2,447.37$2,428.57
20+$161.58$2,541.67$2,800.00

Yhdysvalloissa laskutetaan keskimäärin Eurooppaa enemmän

Yhdysvalloissa laskutetaan keskimäärin 177,51 euroa (187,48 dollaria) tunnilta, joka on kyselyn mukaan lähes 11% koko maailman keskimääräistä tuntihintaa enemmän. Mielenkiintoista Yhdysvaltojen kohdalla on myös se, että suurehkot digitoimistot (yli 20 henkilöä) veloittavat keskimäärin huomattavasti pieniä toimijoita vähemmän per projekti.

Digitoimistojen hinnat - USA

USA:n hinnat

Yrityksen kokoKeskim. tuntihintaKeskim. minimi kuukausibudjettiKeskim. minimihinta projektille
1$165.02$1,313.95$1,608.70
2-5$203.97$2,048.39$2,085.71
6-10$222.86$2,433.33$2,733.33
11-20$181.15$2,678.57$3,000.00
20+$164.41$2,166.67$2,562.50

Strategialla ja toteutuksella on eri hinta

Joskus hintoja tai budjettia miettiessä saattaa unohtua myös se, että eri työvaiheet vaativat erityyppistä osaamista, mikä näkyy myös tuntihinnassa. Esimerkiksi SEO-konsultointi, strategia sekä projektin johtaminen hinnoitellaan selkeästi korkeammalle kuin itse toteutus. Tämä on hyvä huomioida hintoja ja tarjouksia arvioidessa.

Tyypillisesti ainoastaan strategiaan erikoistuneet digitoimistot ja konsultit hinnoittelevat palvelunsa kaikista kalleimmaksi, kun taas pelkästä toteutuksesta laskutetaan usein selkeästi vähemmän. Huomioon kannattaa ottaa myös se, että molempia, sekä strategista suunnittelua että toteutusta tarjoavat digitoimistot veloittavat usein jopa vähemmän kuin pelkkään strategiaan erikoistuneet konsultointifirmat.

Digitoimistojen hinnat - Strategia ja toteutus

Strategia vs toteutus vs molemmat yhdessä

Tarjottavat palvelut (Digitoimistot ja konsultit)Keskim. tuntihintaKeskim. minimi kuukausibudjettiKeskim. minimihinta projektille
Molemmat$166.63$1,823.33$2,018.52
Toteutus$120.00$1,500.00$1,250.00
Strategia$194.55$1,681.82$2,181.82

Projektin minimihinta vaihtelee suuresti

Edellä mainittuja hinta tutkiessa on hyvä ottaa huomioon myös se, että vaikka keskimääräinen projektihinta saattaa keikkua 2000 euron paikkeilla, niin lähes 15% digitoimistoista ei tee alle 5000 euron projekteja lainkaan. Tähän vaikuttaakin huimasti todellinen työnkuva ja se kuinka projektia käytännössä toteutetaan.

Digitoimistojen hinnat ja projektin minimihinta

Projektien minimihinnat

Projektin minimihintaProsenttia vastaajista
$07.10%
$100045.90%
$200019.67%
$30007.10%
$40004.92%
$500014.21%
Ei tee kertaprojekteja1.09%

Tyypillinen kuukausihinta hakukoneoptimointiprojektille on 500-5000 euron välistä

Aivan kuten projektin kokonaishinta,  myös keskimääräinen kuukausihinta vaihtelee runsaasti. Kuitenkin yli 52% kyselyyn vastaajista ilmoitti veloittavansa jatkuvasta projekteista vähintään 1000 € – 3000 € kuukaudessa. Minimihintaan vaikuttaa tässäkin tapauksessa hyvin paljon tehtäväkenttä, sivuston koko, asiakkaan toimiala sekä tavoitteet.

Digitoimistojen hinnat ja minimi kuukausihinta

Tyypilliset projektihinnat hakukoneoptimoinnille

Minimi kuukausihinta (jatkuva projekti)% vastaajista
$03.28%
$50024.04%
$100031.15%
$200015.30%
$30006.01%
$40005.46%
$500011.48%
Ei vähimmäishintaa3.28%

Hinnat heittelevät, mutta niin heittelee työnlaatukin

Kuten tämän tutkimuksen numeroista näkee, niin alan hinnat vaihtelevat runsaasti. Hinnoitteluun vaikuttaa paitsi digitoimiston oma osaaminen, myös asiakkaan toimiala, käytettävissä olevat asiakkaan sisäisetresurssit sekä tavoitteet. Hakukoneoptimointiprojektin toteutukseen ei ole yhtä ainutta tietä, vaan strategia ja toteutus voidaan osittain mukauttaa käytettävissä olevaan budjettiin.

Konsultin tai digitoimiston palkkaamisessa tunti- tai kuukausihinnan tulisikin olla toissijainen tekijä. Sen sijaan ostajan kannattaa keskittyä tuloksiin, joita uuden yhteistyökumppanin avulla voidaan saavuttaa.