Google ilmoitti perjantaina 17.3 tekevänsä uusia muutoksia Google AdWords Exact Match -avainsanojen (tarkka haku) toimintaan. Tulevaisuudessa tarkan haun avainsanat eivät välttämättä olekaan enää niin tarkkoja, sillä Google saattaa näyttää mainoksiasi, vaikka toteutunut hakutermi olisikin hieman erilainen.

Vuonna 2012 Google otti ensimmäistä kertaa mukaan avainsanojen läheiset muunnelmat, joiden toteutuessa myös tarkan haun avainsanoja on voitu näyttää automaattisesti. Nämä muunnelmat kattavat mm. kirjoitusvirheet ja erilaiset taivutusmuodot. Nyt tehtävien muutoksen jälkeen mainoksiasi saatetaan näyttää vaikka sanat olisivat kokonaan eri järjestyksessä. Google mainitsi, että muutoksen seurauksena tarkan haun avainsanat keräävät noin 3% enemmän klikkejä kuin ennen.

Mitä uusi muutos tarkoittaa käytännössä?

Tulevaisuudessa tarkan haun avainsanat voivat aktivoitua, kun asiakas:

  • Hakee samalla termillä, mutta on kirjoittanut sen väärin
  • Hakee samalla hakutermillä, mutta on taivuttanut sanana eri tavalla
  • Hakee samoilla sanoilla, mutta käyttää niitä eri järjestyksessä
  • Englannin kielessä Google voi lisätä, poistaa tai vaihtaa funktiosanoja kuten ”the”, ”from” ja ”for”

Esimerkki 1:

Tarkan haun avainsanat - AdWords

Esimerkki 2:

Tarkan haun avainsanat 2 - AdWords

Google kuitenkin painotti, että AdWordsin ei pitäisi automaattisesti vaihtaa funktiosanoja silloin, kun hakutermin koko merkitys muuttuu. Esimerkiksi, avainsana ”flights to new york” ei pitäisi aktivoitua, kun asiakas etsii hakutermillä ”flight from new york”.

Nähtäväksi jää, kuinka paljon muutos todellisuudessa vaikuttaa. Kuitenkin on sanomattakin selvää, että AdWords-mainostajien kannattaa pitää tulevaisuudessa silmällä tarkan haun avainsanoja entistä huolellisemmin.

Google selvästi kannustaa AdWords-mainostajia luottamaan entistä enemmän algoritmeihinsä avainsanavalinnoissa ja keskittymään muihin asioihin kuten mainoksien ja laskeutumissivujen optimointiin. Lisäksi tämä uusi muutos osaltaan myös puoltaa Googlen logiikkaa, jonka mukaan mainostajien kannattaisi aloittaa mainostaminen mahdollisimman laajasti ja sen jälkeen vasta rajata heikosti tuottavia avainsanoja pois.

Koko uutisen voit lukea englanniksi täältä.

Aiheeseen liittyvät palvelut: